SmartWater MärkDNA
Stöldskyddsmärkning av objekt

Läs mer

Rån/Inbrottsspray
Binder kriminella till brottsplatsen

Läs mer

Polis
MärkDNA, metod och samverkan

Läs mer

Dokument
Nedladdningsbara dokument

Läs mer

Köp SmartWater
Beställ online i vår webshop

Läs mer

Hur fungerar SmartWater MärkDNA?

SmartWater är en kriminalteknisk vätska som man penslar på sina värdeföremål. Varje behållare innehåller en vätskeblandning med ett unikt SmartWater ID, vilket innebär att polisen kan spåra objekt till dess rätta ägare samt koppla kriminella till brott. Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. Ägaren registrerar själv behållarens unika SmartWater ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter. SmartWater innehåller även mikropunkter med behållarens SmartWater ID som kan avläsas med mikroskop. Detta möjliggör en snabbare identifiering av objektets ägare.

Brottsförebyggande
Med SmartWater MärkDNA minskar risken för inbrott i hemmet med 37%
"Osynlig" stöldmärkning

SmartWater är en "Osynlig" stöldskyddsmärkning som kan detekteras med Polisens UV-lampor

Rekommenderas av Polisen
SmartWater MärkDNA rekommenderas av Polisen, Larmtjänst, SSF och Försäkringsbolagen
Internationell databas
Dina objekt blir spårbara utanför Sverige via SmartWaters internationella databas (ISO27001)
Omedelbar identifiering
MärkDNA med tillsatta mikropunkter erbjuder omedelbar identifiering
5 års garanti
SmartWater har 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012
Inga dolda avgifter
Inga dolda kostnader, abonnemang eller avgifter tillkommer
Kopplar kriminella till brott
Stöldgods märkt med SmartWater MärkDNA kopplar kriminella till stöld eller häleri
Få tillbaka förlorat gods
Objekt märkta med SmartWater ökar chansen att få tillbaka hittegods eller stöldgods

"Ungefär 100 000 hushåll i Sverige har skaffat sig märkDNA nu. Endast ett 10-tal av dessa hushåll har blivit utsatta för inbrott. De professionella hälarna har egna UV-lampor så att de kan se stöldmärkningen. Och de vill inte bli ihopkopplade med inbrott. Märk-DNA skrämmer tjuvarna eftersom prylar som är märkta inte går att sälja lika lätt."

Göran Landvall, Kommissarie och verksamhetsspecialist bostadsinbrott på Polisens Nationella operativa avdelning, NOA

Vad säger våra kunder?

Vi är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna produkter via polismyndigheternas beslag kommer att öka. Denna insats kommer på sikt att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef
logo

 

Vi är väldigt nöjda med det som levererats från SmartWater och vi har sett en kraftig minskning i stölder av koppar där vi har stöldskyddsmärkt med SmartWater MärkDNA.

Lennart Edvardsson, TeliaSonera Skanova
skanova

 

 

Som en förebyggande åtgärd installerade vi SmartWater DNA-Spray i våra bilar i slutet av förra året och vi har snabbt sett resultat i form av en halvering av inbrotten i våra distributionsfordon i Stockholm. När gärningsmannen och godset har träffats av DNA-sprayen så kan de spåras av Polisen.

Alexis Larsson, Säkerhet & Reklamationer
postnord