SmartWater MärkDNA

Stöldskyddsmärkning av objekt

Läs mer

Rån/Inbrottsspray

Binder kriminella till brottsplatsen

Läs mer

Polis

MärkDNA, metod och samverkan

Läs mer

Dokument

Nedladdningsbara dokument

Läs mer

Köp SmartWater

Beställ online i vår webshop

Läs mer

 
 

Hur fungerar SmartWater MärkDNA?

SmartWater är en kriminalteknisk vätska som man penslar på sina värdeföremål. Varje behållare innehåller en vätskeblandning med ett unikt SmartWater ID, vilket innebär att polisen kan spåra objekt till dess rätta ägare samt koppla kriminella till brott. Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. Ägaren registrerar själv behållarens unika SmartWater ID i en internationellt sökbar databas för polismyndigheter. SmartWater innehåller även mikropunkter med behållarens SmartWater ID som kan avläsas med mikroskop. Detta möjliggör en snabbare identifiering av objektets ägare.

  • Inga extra kostnader eller abonnemangsavgifter
  • "Osynlig" stöldskyddsmärkning, detekteras med polisens UV-lampor
  • SmartWater MärkDNA rekommenderas av polisen
  • Skyddad internationell databas enligt ISO27001
  • Unik vätskeblandning med mikropunkter ger dubbel spårbarhet
  • 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012
  • SmartWater har en dokumenterad brottsförebyggande effekt i Sverige
 

Vad säger våra kunder?

 

Vi är övertygade om att stölderna av märkta produkter kommer att minska, samtidigt som chansen att återfå stulna produkter via polismyndigheternas beslag kommer att öka. Denna insats kommer på sikt att minska både Peabs och samhällets skadekostnader för tillgreppsbrott.

Peter Martin, Koncernsäkerhetschef
logo

 

 

Vi är väldigt nöjda med det som levererats från SmartWater och vi har sett en kraftig minskning i stölder av koppar där vi har stöldskyddsmärkt med SmartWater MärkDNA.

Lennart Edvardsson, TeliaSonera Skanova
skanova

 

 

 

Att en tjuv märks med ett för fordonet unikt DNA från en SmartWater rånspray ger polisen stora utredningstekniska fördelar. Plötsligt kan man knyta en tjuv till ett inbrott som skett en vecka tidigare utan att tidigare ha sett någon koppling mellan tjuv och brottsplats.

Alexis Larsson, Säkerhet & Reklamationer
postnord