Byggmax tar krafttag mot tjuvarna

Byggmax märker nu sina varor med SmartWater MärkDNA för att minska stölderna i butik. Stöldskyddsmärkningen som är osynlig och omöjlig att ta bort bygger på spårbar DNA-märkning. Stulna varor kan kopplas till den specifika butiken med en unik kod.   Byggmax i Region Syd har jobbar för fullt med stöldmärkningen som penslas på produkterna. Den osynliga […]

Stora Enso förebygger stölder med MärkDNA.

Stora Enso Skoghalls Bruk förebygger stölder med MärkDNA. Stora Enso har valt SmartWater som leverantör för stöldskyddsmärkning av verktyg och maskiner vid Skoghalls Bruk och arbetet med märkning pågår för fullt. ”Vi är naturligtvis enormt glada att få möjligheten att vara delaktiga i Stora Enso´s brottsförebyggande arbete”

SmartWater DNA-märkning lanseras i Norge

Efter stor framgång på den Svenska marknaden med stöldmärkningen SmartWater MärkDNA, lanserar nu Skandinaviska distributören Eurosafe Security Solutions AB, SmartWater på Norska marknaden. Viktiga kontakter har redan etablerats med bland annat företrädare för den Norska polisen och försäkringsbolag, vilka har visat sig mycket positiva till metoden mot bakgrund av de resultat som redovisats i Sverige. […]

DNA-Spray halverade inbrotten i Stockholm

Förra hösten installerade PostNord DNA-spray i sina distributionsfordon, vilket har gett positiva resultat. I Stockholmsområdet har antalet inbrott halverats under första halvåret 2016 MärkDNA är en modern, osynlig stöldskyddsmärkning som finns i flera varianter. PostNord installerade företaget SmartWaters DNA-spray i sina distributionsfordon förra året. Sprayen utlöses när någon gör inbrott i fordonet och gärningsmannen blir […]

Ramirent förebygger maskinstölder med SmartWater

Pressmeddelande  •  Okt 21, 2016 14:48 CEST Att förebyggande arbeta med stöldskyddsmärkning kan minska inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser. Ramirent går ut på bred front och stöldskyddsmärker maskiner, verktyg och annan utrustning med MärkDNA från Smartwater. Stöldskyddsmärkningen skapar en effektivare byggarbetsplats när störningar i verksamheten på grund av inbrott och maskinstölder […]

Kraftig minskning av kopparstölder med SmartWater

Kopparstölder utmed järnvägarna har sjunkit dramatiskt. Det visar färska siffror som SVT Nyheter tagit del av. DNA-märkt koppar och kameraövervakning utmed drabbade sträckor är några av orsakerna till minskningen. Färsk statistik som SVT Nyheter tagit del av visar att kopparstölderna utmed järnvägen har minskat markant. Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra […]

Nytt avtal – SmartWater stöldmärker kopparkabel i E.ONs kraftstationer!

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer. SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver. Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var […]

Länsförsäkringar erbjuder SmartWater kostnadsfritt

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA helt kostnadsfritt till en majoritet av sina försäkringstagare som ett sätt att dela med sig och göra kundernas vardag tryggare istället för återbäring.   Vi är mycket stolta över att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ser SmartWaters brottsförebyggande effekt samt väljer att erbjuda SmartWater kostnadsfritt till en majoritet av sina 65.000 försäkringstagare i […]

Danderyd kommun väljer SmartWater

SmartWater vann nyligen mot konkurrerande MärkDNA/DNA-leverantörer i Danderyd kommuns upphandling gällande stöldskyddsmärkning av IT-utrustning, maskiner och andra inventarier. Danderyd är den 25:e kommunen som sedan hösten 2014 väljer SmartWater MärkDNA som stöldskyddsmärkning. Vi är mycket glada och välkomnar Danderyd till SmartWater-familjen!