Stöldmärkning av kopparkablar på elstationer

Nu skyddas elstationer i Stockholms län med SmartWater. Kopparstölder vid elstationer utgör livsfara för förövarna och de som arbetar på elstationer. Nu satsar man på att skapa en tryggare arbetsmiljö genom diverse brottsförebyggande åtgärder där SmartWater ingår.

SmartWater är ensamma med att garantera minst 5 års hållfasthet i utomhusmiljö på de unika koderna som kopplar kablarna till varje elstation och de kriminella till en stöld.
Hållfastheten är prövad enligt testnorm PAS820:2012 framtagen av British Standards Institute tillsammans med konkurrerande märkDNA producenter. PAS820:2012 har tagits fram i syfte att ge organisationer och inköpare beslutsunderlag vid valet mellan olika märkDNA.

PAS820 ikon_liten kopiera

Sveriges Byggindustrier skriver ramavtal gällande SmartWater

Eurosafe Security Solutions AB har i veckan undertecknat ett ramavtal med Sveriges Byggindustrier som ger BI:s medlemmar möjlighet att stöldmärka sina maskiner och arbetsredskap med specialanpassade märkpaket.

– Vi är har stora förhoppningar om att SmartWaters innovativa stöldmärkning kommer ha en positiv effekt inom byggbranschen för Sveriges Byggindustriers medlemmar, säger Peter Schyum, Ansvarig Centrala Inköpsavtal Sveriges Byggindustrier AB.

SmartWater stöldmärkning är ett beprövat koncept som under mer än 15 års tid använts effektivt i Storbritannien. Enligt statistik från Europa har stölderna i genomsnitt minskat med mer än 80 procent. Den osynliga stöldmärkningen är mycket svår att upptäcka. Den kopplar objekt till den rättmätige ägaren och kriminella till brott. Svenska Polisen satsar stora resurser på SmartWater märkDNA-tekniken och har nationella rutiner och utrustning för att hantera stöldmärkningen.
SmartWater är unikt på marknaden genom att kunna erbjuda en garanterad hållbarhet på minst 5 år i utomhusmiljö, därför är det den ledande stöldskyddsmärkningen inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur i Europa.

– Vi har redan flera stora svenska referenser inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur som använder SmartWater med fantastiska resultat. Vi är väldigt stolta att vi nu även kan erbjuda SmartWater märkDNA till Sveriges Byggindustriers medlemmar, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.