CEJN AB väljer att skydda sin verksamhet med SmartWater märkDNA

Cejn AB tillverkar snabbkopplingar till både tryckluft, hydralik, gas och andningsluft. Cejn är världsledande och deras produkter säljs över hela världen. Företaget upplever att stöldrisken har ökat senaste tiden och olika brottsförebyggande åtgärder har vidtagits för att minska riskerna. En av åtgärderna har varit att börja använda SmartWater.

– Vi har stora förhoppningar om att SmartWaters innovativa stöldmärkning kommer ha en positiv avskräckande effekt, säger Jonas Andkvist, ansvarig material och produktionsplanerare vid Cejn.

-Ett stillestånd i produktionen pga stöld skulle bli mycket kostsamt, för oss och för våra kunder,  i både förlorat material och uteblivna leveranser.

SmartWater stöldmärkning är ett beprövat koncept som under mer än 15 års tid använts effektivt i Storbritannien. Enligt statistik från Europa har stölderna i genomsnitt minskat med mer än 80 procent. Den osynliga stöldmärkningen är mycket svår att upptäcka. Den kopplar objekt till den rättmätige ägaren och kriminella till brott. Svenska Polisen satsar stora resurser på SmartWater märkDNA-tekniken och har nationella rutiner och utrustning för att hantera stöldmärkningen.
SmartWater är unikt på marknaden genom att kunna erbjuda en garanterad hållbarhet på minst 5 år i utomhusmiljö, därför är det den ledande stöldskyddsmärkningen inom Bygg, Entreprenad och Infrastruktur i Europa.

I Sverige har SmartWater redan flera tillverkande företag som väljer att säkra sin verksamhet med SmartWater och eftersom det är en kostnadseffektiv preventiv lösning kan den användas i hela produktionen.

Stölderna har minskat med 99 procent.

För över ett år sedan stöldmärkte vi samtliga kopparkablar på Olskrokens bangård i Göteborg med SmartWater. Sedan dess har man inte haft en enda kabelstöld. Månaderna innan uppmärkningen hade bangården upp till 10 stölder per vecka, nu har stölderna helt upphört!
Läs mer, utdrag ur artikel från Dagens Nyheter 2014-04-21:

GÖTEBORG. Kopparstölder fortsätter att vara ett stort problem, men minskar sedan Trafikverket börjat använda dna-märkning. Den här månaden fattas beslut om att utvidga försöksverksamheten.
Den ofärgade vätskan sprejas över kopparledningen och går inte att tvätta bort. Dna-märkningen, som gör metallen svårsåld hos skrothandlarna, har blivit Trafikverkets vapen i kampen mot koppartjuvarna.
Christer Ahlin är underhållschef för Trafikverket i Göteborg. Han konstaterar att det är dyrt att sprejmärka kopparledningar men att samhället sparar miljonbelopp om märkningen kan minska stölderna i exempelvis den hårt drabbade tågnäringen där avklippta ledningar orsakar många stopp.
– Sedan vi började med det här för ett år sedan har vi bara haft ett stöldförsök i provområdet här i Olskroken. Dna-märkningen i kombination med ökad bevakning har gett önskad effekt, säger Christer Ahlin, underhållschef för Trafikverket i Göteborg.
Kopparstölderna kostar samhället hundratals miljoner om året. Tågnäringen är speciellt hårt drabbad. Trafikverket beräknade 2012 att stulna kopparledningar kostade 120 miljoner kronor i reparationer och investeringar. Alla tågstopp, som avklippta ledningar förorsakar i form av signalfel, är långt mycket dyrare. När tågen förra våren stod stilla på stambanan i Småland i ett halvt dygn beräknade Trafikverket att det kostade samhället 150 miljoner kronor.Kopparstölderna sker över hela landet men främst i storstadsområdena, där Göteborgsområdet varit värst drabbat. Det senaste året har dna-märkning och andra brotts­förebyggande åtgärder fått siffran att sjunka. Under första kvartalet i år inträffade 57 stölder jämför med 76 samma period i fjol.– I pengar räknat har minskningen här i Göteborg det senaste året varit mer än 50 procent, säger Ahlin, som samtidigt poängterar att tjuvarna tycks ha flyttat från det dna-märkta området till det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhätt I fjol beslutade Trafikverket att pröva den nya märkningen SmartWater i Göteborg och Skåne. Vätskan har en särskild id-märkning, som gör att metallen går att identifiera när man belyser den med en UV-lampaNu vill Trafikverket utvidga för­söket till fler områden. Enligt Ahlin kommer man att fatta beslut om upphandling och omfattning av projektet de närmaste veckorna.– De här åtgärderna kostar, men det är pengar som samhället har igen, säger han.Kopparstölder är ett internationellt problem. Tysk polis rapporterade över 800 stölder bara under första halvåret i fjol och även här har man satsat på dna-märkning. I Danmark har landets motsvarighet till Trafikverket beslutat att byta alla markkablar av koppar till metaller som inte är lika stöldbegärliga.

Per-Erik Westman, säkerhetschef vid Trafikverket, säger att samma utveckling är på gång i Sverige, men att man än så länge bara använder aluminium för att ersätta stulna kopparledningar eller när det handlar om nyproduktion.

Westman är svensk representant i en grupp som arbetar inom EU för att minska kopparstölderna. Det internationella arbetet är viktigt efter mycket av tjuvgodset passerar ut över svenska gränser. Westman anser att skrothandeln spelar av viktig roll.

– Frankrike har förbjudit kontanthanteringen inom skrothandeln och det anser jag är den mest effektiva åtgärden för att komma till rätta med problemet, säger Westman.

Fakta. Kopparstölder

Antalet stölder och hur många minuter stölderna försenat tågtrafiken.

Antal stölder            Försening

2012:      318                    40 717
2013:      349                      8 530
2014:      57                         2 348

(För 2014 är siffrorna inhämtade under perioden januari–mars.)

Så ska Trafikverket minska kopparstölderna

  • Märkning med syntetisk dna.
  • Ökad bevakning.
  • Stängsel och alarm.
  • Alternativa material till koppar i ledningarna.
  • Internationellt samarbete.

Länk till artikel:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sprejmarkning-satter-stopp-for-dyrbara-kabelstolder/

Svenska Bostäders hyresgäster i Tensta erbjuds SmartWater

Vämlinge webbSvenska Bostäder vill i samverkan med Västerortspolisen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning minska antalet bostadsinbrott. Därför har ett projekt inletts tillsammans med Eurosafe Security Solutions, som ska pågå hela året, där de boende i Tensta erbjuds SmartWater märk-DNA, som Skydd & Säkerhet berättade om i nr 3/2014.

– På Svenska Bostäder vill vi öka tryggheten för våra hyresgäster i Tensta. Märkningen har haft stor inverkan på att minska brottsligheten i flera städer i andra länder vilket vi välkomnar, säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder.
– Det ska bli spännande att se vilka effekter projektet får. Målet är minska antalet inbrott i området med minst 30 procent under projekttiden. För oss blir det här ytterligare ett sätt att informera om av vad varje hushåll kan göra för att minimera risken för inbrott och samtidigt öka möjligheten att få tillbaka sina ägodelar om man nu skulle bli utsatt för ett inbrott, sägerTommy Jonasson, samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Västerorts Polismästardistrikt.

– Vi är väldigt stolta att Svenska Bostäder väljer SmartWater märkDNA som leverantör av stöldskyddsmärkning till sina hyresgäster. Vi ser fram mot att tillsammans med Svenska Bostäder kunna öka tryggheten för dom boende i Tensta, kommenterar Björn Mannering, vd på Eurosafe Security Solutions AB, som har agenturen för SmartWater märkDNA i Sverige.

Svenska Bostäder