Örebro kommun stöldmärker datorer osynligt med SmartWater

Örebro kommun väljer att stöldmärka sina elevdatorer och administrativa datorer med SmartWater märkDNA, syftet är att förebygga stölder samt skapa en tryggare miljö för elever och anställda.

Örebro kommuns vapen

Inom de kommunala gymnasieskolorna blev datorer värda av 600 000 kronor stulna under 2013. Ofta innebär stölder inte bara kostnader för det som stjäls, utan även kostnader för till exempel krossade fönster och uppbrutna dörrar. Elever och anställdas arbetsmiljö påverkas och tryggheten som skall finns i skolor upplevs förändrad.

– Vi är den första kommunen som satsar på detta på bred front. Metoden är relativt ny så det ska bli spännande att se effekterna av det. Att märka värdeföremål på det här sättet är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förebygga stölder, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd och ordförande för Brottsförebygganderådet (BRÅ) i Örebro.

Dekal "Thieves beware" Kan spåras av polisen.

Unikt DNA gör stöldgods spårbart

Den spårbara vätskan som används har en unik DNA-kod som gör att till exempel en märkt dator kan kopplas till sin ägare. Vätskan är osynlig för blotta ögat, men kan avläsas med hjälp av de verktyg som polisen använder. Det behövs endast ¼ mm av vätskan för att den ska gå att läsa av. På de enheter som använder märkningen kommer det också att finnas skyltar på dörrar och fönster som talar om att märkningen används.

– Metoden har använts på andra håll i Europa och har visat på goda resultat, SmartWaters kriminaltekniska-märkning har bidragit till mer än tusen fällande domar, så vi tror att märkningen kommer att ha en avskräckande effekt och bidra till att antalet stölder minskar, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef i Örebro kommun.

En gemensam satsning

Märkningen är ett samarbete mellan Örebro kommun, polisen i Örebro län och Örebro brottsförebyggande råd (BRÅ).

– För polisen blir det enklare att avgöra vid t.ex. en husrannsakan om ett föremål ska tas i beslag. Även om stölden inte är upptäckt och en polisanmälan inte hunnit göras så kan vi via märkningen få en stark indikator på att det är stulet. En stor fördel är även att godset lättare kan identifieras i andra länder. Märkningen innebär att de kriminella både utsätter sig själva och sina nätverk för en större risk genom att hantera märkta objekt, säger Tomas Ammer, polisinspektör i Örebro.

KOPPARSTÖLDERNA VID JÄRNVÄGEN MINSKAR MED MER ÄN 95 PROCENT!

Trafikverket valde att för lite mer än 1 år sedan skydda Olskrokens bangård mot kopparstölder med SmartWater. Innan vi stöldmärkte kablarna anmäldes flera stölder i veckan och nu mer än ett år senare har stölderna minskat med mer än 95 procent.

Vi vet att tjuvarna undviker stöldmärkta kablar eftersom de utsätter sig själva och hela sin organisation för en onödig risk. Våra unika kriminaltekniska koder kopplar dem till plats och tidpunkt för ett brott.

SmartWater_Järnväg