Skyltning i Stocksund – Samverkansprojekt med Polisen

Idag sätter vi äntligen upp skyltar i vårt projektområde i samverkansprojekt med Polisen, efter godkännande från kommunen. Dock enligt betydande begränsningar men vi kämpar på för att skapa en tryggare boendemiljö i Stocksund.
Även om inte skyltarna sitter överallt där vi önskar så hoppas vi att de boende skyltar sina brevlådor som vi uppmanat till.

Vi välkomnar kontakt från boende som kan tänka sig sätta upp en skylt på sin tomtgräns. Vi utvärderar förslagen successivt efter geografi och mån av tid.