Svenska Bostäder skapar tryggare boende miljö

Som vi informerat om tidigare satsar Svenska Bostäder som ägs av Stockholms stad på att skapa en tryggare boendemiljö med SmartWater. Målet är att minska inbrott och skadegörelse i bostadsområden. Hushåll tilldelas kostnadsfritt ett privat SmartWater märk-kit med vilket de stöldmärker sina värdeobjekt.

Nu har fastigheter och områden skyltats upp för att uppmärksamma och förebygga mot brott.

Kriminella som ger sig på ett SmartWater märkt hushåll får skylla sig själva, SmartWater ger spårbarhet åt Polisen och på så sätt utsätter de kriminella sig själva för en extremt stor risk.

Läs mer på Svenska bostäders hemsida klicka här.

Vämlinge webb