Trelleborg, Tomelilla & Skurup kommun stöldskyddsmärker!

Laptop märkt  dator med märke Ipad baksida

Efter upphandling och överklagan från konkurrent står det nu klart att SmartWater är bästa alternativet för kommunerna som beslutat att stöldskyddsmärka sin it-utrustning. Antalet kommuner som ser nyttan med att brottsförebygga med SmartWater ökar stadigt. SmartWater är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med konkurrenter och andra märkmetoder.