Stöldskyddsprojekt i samverkan med Staffanstorp kommun och Polismyndigheten

Nytt trygghetsprojekt – först i polisregion syd!
Staffanstorps kommun har de senaste åren intensifierat arbetet för att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och verka i.
Nu tar man ytterligare krafttag när vi tillsammans med polisen och kommunen inleder ett projekt med märkDNA och kommunen är först ut med märkDNA i polisregion syd (Blekinge, Kalmar län, Kronoberg och Skåne).

Hur får jag reda på mer?

Läs mer på kommunen hemsida: Staffanstorp.se

Det finns även inplanerade medborgarmöten och drop in-träffar.
Vid medborgarmöten ges information om märkDNA-projektet och representanter från Staffanstorps kommun, polisen, försäkringsbolag samt märkDNA-leverantörer finns på plats.

Tisdag 13 oktober kl. 18.30, Hjärupslundsskolan, i Hjärup
Onsdag 14 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Torsdag 22 oktober kl. 18.30, Rådhuset i Staffanstorp
Kulturnatten, fredagen 23 oktober kl. 17-22, Rådhuset i Staffanstorp

Under vecka 43-44, kl. 8-17, kan kortare information fås i Rådhusets entré.
Intresserad?
Är du intresserad av ett paket med märkDNA, kontakta oss för att höra vad som gäller.

Dna-märkning ska minska inbrotten

Målen är flera: ökad uppklarandeprocent och trygghet samt att minska inbrotten.

Den grundläggande insatsen blir att utrusta 3 000 av kommunens sammanlagt 8 800 hushåll med märk-dna.

Genom att pensla på en unik märk-dna avskräcker man tjuvar och polisen får större chans att återbörda stöldgods.
Polisen utrustar samtidigt bilar och gränsövergångar med spårverktyg för att kunna dra nytta av tekniken.
Redan i början av nästa vecka går Staffanstorps kommun ut med detaljinformation till alla hushåll via ett utskick.
På den egna hemsidan kommer kommunen också att berätta närmare om projektet som fått namnet Staffanstorpsmodellen.
– Vi är jättestolta att vi fått frågan att vara med i detta, säger projektansvarige Patrik Runesson, analysstrateg och trygghetssamordnare i Staffanstorps kommun.

– Vi kommer också att anordna medborgarmöten, det blir tillfälle till dialog med polisens volontärer och vi har också andra saker på gång som bland annat rör utveckling av vår grannsamverkan här i Staffanstorp och Hjärup.
De många bostadsinbrotten i bland annat Staffanstorp förra vintern är en orsak till samverkansprojektet.
– Vårt mål och mitt jobb är att öka känslan av trygghet i samhället samtidigt som den faktiska tryggheten förbättras. Toppar av inbrott ökar oron, det vet vi, säger Patrik Runesson.

Märk-dna är i sig ingen nyhet men nu installeras spårutrustning så att polisen verkligen ska kunna dra nytta av tekniken.
– Det är ju ingen mening med att märka om det inte finns spårutrustning. Försök har tidigare gjorts i tre områden i Stockholm men vi blir första kommun att testa i samarbete med bland annat polisen, säger Patrik Runesson.
I Sverige finns tre godkända leverantörer av märk-dna.
– Varje flaska är unik och registreras på personen som köper den. Den ser ut ungefär som en flaska nagellack.
Metoden med märkning bygger på ett samarbete med invånarna.
– Men så är det med allt, även grannsamverkan kräver engagemang.
– Vi kommer att noga utvärdera projektet efter ungefär ett år, säger Patrik Runesson.

Fakta

Framgångsrik: Tekniken med märk-dna har internationellt funnits länge och har uppmärksammats även i Sverige och bland annat använts inom värdetransportbranschen och guldhandeln.
Märkt gods kan dekreteras genom UV-ljus och godset kan sedan spåras och lämnas tillbaka till rätt ägare. Samtidigt kan polisen binda gods och individ till ett unikt brott.
I England har brottsligheten minskat kraftigt i områden där märk-dna provats. Inte bara inbrotten utan även annan våldsbrottslighet minskade och tryggheten har upplevts öka.

Källa:

Dna-märkning ska minska inbrotten | Skånska Dagbladet

Länsförsäkringar Skaraborg brottsförebygger med SmartWater

Länsförsäkringar Skaraborg skrev i våras avtal med SmartWaters distributör i Sverige, Eurosafe Security Solutions AB, efter att ha utvärderat de olika MärkDNA som finns på svenska marknaden. Nu påbörjar man ett omfattande arbete i länet för att nå ut till så många kunder som möjligt med information nu när hösten och mörkret kommer närmare.

–Det avskräcker tjuvarna då hälare inte tar emot föremål med denna typ av märkning, dessutom ökar dina chanser att få tillbaka det som har blivit stulet, berättar Pontus Blom, chef skadeförebygg, Länsförsäkringar Skaraborg.

-Vi ser ett kraftigt ökande intresse för SmartWater och jag är övertygad om att kostnadsbilden och enkelheten vid användandet är det som lockar mest, alla har någon gång målat med pensel och det är precis det man gör vid själva stöldskyddsmärkningen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig, SmartWater Sverige.