Kristianstad kommun stöldskyddar med SmartWater

PRESSRELEASE FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Bomullstops och genomskinlig vätska är Kristianstads kommuns nya vapen mot tjuvar. Med DNA-märkning skyddas stöldbegärlig utrustning, som sedan kan spåras i hela världen.

IT-teknikern Kristin Holm har inlett försvaret av kommunens datorer. Utrustad med en liten burk vätska och en kartong bomullspinnar märker hon datorer i rasande fart. I ljuset av en liten ficklampa med UV-ljus glittrar de sedan grönprickiga. En djupare analys av fläckarna visar att datorerna bär Kristianstads kommuns egen DNA-kod.

– Det räcker med en kvarts millimiters färg för att stöldgods ska kunna spåras till ägaren, säger Kristin Holm, som är övertygad om att hennes duttande med topsen ska göra nytta.

– Vi har drabbats av flera datorstölder i skolorna, men när hälarna inser att kommunens datorer är DNA-märkta tror jag inte att någon kommer att vilja ta i dem, säger hon.

Kristianstad kommun SmartWater

 

 

Märkningssystemet som Kristianstads kommun nu ansluter sig till har sitt ursprung i England. Den fluorescerande vätskan innehåller märk-DNA och ägarens specifika kod finns registrerad i en internationell databas, som bland annat polisen har tillgång till.

– Vi kommer att märka datorer, maskiner, konst och annan värdefull utrustning som tillhör kommunen. Om något blir stulet och hittat kan det enkelt spåras, men framför allt tror vi att själva vetskapen om att tillhörigheterna är märkta ska avskräcka från stölder, säger kommunens säkerhetschef Peter Zerpe.

För mer information:
Peter Zerpe, säkerhetschef, Kristianstads kommun, 044-13 50 15
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater, Eurosafe Security Solutions AB, 0155-460602

Järnvägen i Sverige stöldmärks med SmartWater MärkDNA

Pressmeddelande den 5 oktober 2015, Eurosafe Security Solutions AB.

Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning av kopparkabel med MärkDNA även kallat DNA-märkning är nu avslutad. Efter avslutad upphandling står det klart att SmartWater i Sverige är exklusiv leverantör. Avtalet gäller i minst 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. Stöldskyddsmärkningen av järnvägens koppar är sedan en tid tillbaka påbörjad och genomförs nu på nationell nivå.

– Vi ser enormt potential med avtalet och är mycket stolta över att leverera MärkDNA till Trafikverket. Det känns också extra roligt att kunna bidra med samhällsnytta vilket stöldmärkningen definitivt ger. SmartWater skyddar sedan lång tid tillbaka järnvägen i andra länder mot kopparstölder och vi har dokumenterad effekt i Sverige med upp till 100 procent minskning av just kopparstölder vid järnvägen då pilotstudier har genomförts. Av erfarenhet avskräcker den här typen av stöldmärkning eftersom andrahandsvärdet av märkt koppar minskar och de som hanterar den märkta kopparn kan kopplas till ett brott, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions AB som är distributör för SmartWater i Sverige.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upphört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts för att stöldmärka koppar. Sedan flera år tillbaka stöldmärks även koppar i Sverige längst vårt fasta telefonnät, vid kyrkor, elstationer och industrier.

 

För allmän information gällande SmartWater besök länken nedan.
www.smartwatersverige.se

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater – Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

Västerås stöldmärker IT-utrustning med SmartWater

Västerås stöldmärker IT-utrustning med SmartWater

Västerås logotyp

Västerås stad och polisen samarbetar kring dna-märkning för att förebygga brott och förstärka känslan av trygghet. Från och med nu märks stöldbegärlig egendom inom kommunens verksamheter med märk-dna.

 Under förra läsåret stals cirka 400 skoldatorer i Västerås. För att komma tillrätta med stölderna, som skapar otrygghet för elever, föräldrar och skolpersonal, har nu Västerås stad och polisen inlett ett samarbete där kommunens stöldbegärliga egendom dna-märks.

– Förhoppningen från vår sida gällande det här samarbetet är att vi så småningom ska kunna se en minskning av antalet stölder och därmed öka tryggheten för bland annat skolelever i Västerås, säger Rolf Söderberg, kommunpolis i Västerås.

Per-Olof Rask på enheten Trygghet och säkerhet vid Stadsledningskontoret poängterar att dna-märkningen är en del av Västerås stads brottsförebyggande arbete.

– Vi vill att kunder, förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare ska känna sig trygga. Vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande på många olika sätt. Dna-märkningen är en del i att vi nu tar ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med stölderna av IT-utrustning. Vi arbetar med såväl fysisk märkning genom dna- och etikettmärkning som med digitalt stöldskydd och spårning, säger Per-Olof Rask.

– Vi hoppas genom denna satsning få kunskap i syfte att även kunna använda märkningen inom andra områden, till exempel grannsamverkan.

Intervju från SR P4 med Per-Olof Rask, lyssna här.