Otillåten nivå av ämne i konkurrerande MärkDNA-produkt

OTILLÅTEN NIVÅ AV ÄMNE I KONKURRERANDE MÄRKDNA-PRODUKT

Med anledning av att en annan leverantör, med omedelbar verkan, slutat sälja sin MärkDNA-produkt pga för höga halter av N-metyl-2-pyrrolidone vill vi tydliggöra att SmartWater inte innehåller detta ämne överhuvudtaget. Genom en regeländring inom EU från 1 mars 2018 så ändrades gränsvärdet för koncentrationen av ämnet vilket gör att den MärkDNA-produkten inte längre får försäljas till allmänheten.

SmartWater består en vattenbaserad polymer med tillsatta ämnen för att skapa en unik spårbarhet och robust hållfasthet, nivåerna av dessa ämnen håller sig under gränsvärdena enligt gällande EU regler. SmartWater innehåller Benzoisothiazol, ett vanligt förekommande ämne i bland annat handdiskmedel, sköljmedel och målarfärg. För överkänsliga personer kan Benzoisothiazol ge upphov till allergisk reaktion i form av hudirritation samt klåda, varpå vi rekommenderar skyddshandskar vid applicering av SmartWater.

För mer information se säkerhetsdatablad som vi rekommenderar att ni läser igenom innan applicering.

Kontakta gärna vår support vid frågor: 0155-46 06 20