Nu stoppar vi inbrotten!

Eurosafe Security Solutions AB lanserar den 1:a Maj ett nationellt brottsförebyggande initiativ mot inbrott och stölder med DNA-märkning. Initiativet #stoppainbrotten drivs tillsammans med försäkringsbolag inom Länsförsäkringar, Folksam och DINA försäkringar samt ett antal återförsäljare och samarbetspartners.

”Risken för att bli utsatt för bostadsinbrott är en ständig källa till oro. Kränkningen och känslan av otrygghet efter man blivit drabbad är svår att beskriva. Syftet med det nationella initiativet #stoppainbrotten är att med DNA-märkning förebygga mot inbrott och stölder samt att bidra till att öka tryggheten i samhället. DNA-märkning som metod har nu etablerat sig på marknaden och vi anser nu att tiden är rätt för oss som privat aktör att göra en konkret insats för att motarbeta de organiserade ligorna tillsammans med våra samarbetspartners.” säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB.

DNA-märkning har en dokumenterad effekt vid ett flertal brottsförebyggande samverkansprojekt, bland annat i Staffanstorps Kommun där en BRÅ-finansierad studie visade att DNA-märkning förhindrar mer än vart 3:e inbrott. De goda brottsförebyggande resultaten i de tidigare lokala projekten, stora som små, har inspirerat till det nationella initiativet #stoppainbrotten. Tack vare ett nära samarbete med deltagande partners kan DNA-märkning under en begränsad tid erbjudas till en låg kostnad för att fler hushåll ska kunna dra nytta av den brottsförebyggande effekten. Både polis och försäkringsbolag rekommenderar aktivt metoden DNA-märkning.

“En spårbar ägodel kan vara den sista ledtråden vi behöver i en utredning för att väcka åtal. DNA-märkningen är känd bland hälare som inte vill befatta sig med DNA-märkt gods. Från polisens sida ställer vi oss positiva till initiativet #stoppainbrotten då vi inom myndigheten sedan flera år tillbaka har nationella rutiner och utrustning för att hantera DNA-märkning” säger Tomas Håkansson kommissarie vid NOA Utvecklingscentrum Syd, Polisen.

“Vi ser att DNA-märkningen minskar risken för inbrott hos våra försäkringstagare och samtidigt höjer risken för de kriminella. Vi deltar därför aktivt i kampanjen #stoppainbrotten. DNA-märkning är en grundnivå av säkerhet som vi rekommenderar samtliga av våra försäkringstagare och som har dokumenterad effekt mot inbrott och stölder” säger Jonas Ander på Länsförsäkringar Jönköping.

Initiativet startar 1 Maj, för mer information se: www.stoppainbrotten.nu

Kontaktinformation:
Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB
0155-46 06 03
bm@eurosafe.se

Eurosafe är Skandinaviens marknadsledande tillverkare av säkerhetsfordon, värdetransportfordon och säkerhetslösningar för transport av stöldbegärligt gods. Med våra 30 år i säkerhetsbranschen har vi en bred erfarenhet av säkerhetslösningar för att skydda fordon, transport, gods och maskin. Vi erbjuder kundanpassade säkerhetslösningar som lås, larm, spårning och värdeförvaring för att skydda objekt och personal. Eurosafe är sedan 2012 distributör för SmartWater DNA-märkning (MärkDNA).

För mer information besök

www.eurosafe.se

www.smartwatersverige.se