Skanova, ägare av Sveriges största telenät använder SmartWater för att skydda sina kablar.

Utdrag ur deras pressmeddelande:

Avbrott i nätet till följd av stöld av kopparkabel har ökat lavinartat de senaste åren. Något som blivit ett allt större problem för alla som är beroende av kopparnätet för telefoni och datatjänster. För att minimera avbrott och säkra en hög kvalitet i näten testar nu Skanova, ägare av Sveriges största telenät, en ny teknik. Med flytande DNA-märks kablarna för att möjliggöra identifiering.

Se meddelandet i sin helhet här: Ny DNA- märkning av kopparnäten skall minska avbrott till följd av stöld

2013, Nyhet