SmartWater i samarbete med Preem!

SmartWater är numera partner i Preem´s förmånsprogram för tung trafik, SÅIFA Rewards.

Förutom förmånliga erbjudanden på SmartWater MärkDNA-paket speciellt anpassade för fordon och entreprenadmaskiner kommer medlemmarna även att erbjudas företagspaket med SmartWater MärkDNA för att stöldskyddsmärka övriga inventarier såsom datorer och handverktyg.

”Avtalet innebär att vi ytterligare befäster vår position som den marknadsledande säkerhetsleverantören inom segmentet transport/logistik” säger Björn Mannering VD Eurosafe Security Solutions.

Länsförsäkringar Skåne erbjuder 3.000st försäkringstagare SmartWater

För att minska antalet inbrott och öka tryggheten startar nu Länsförsäkringar Skåne ett omfattande brottsförebyggande projekt i hela Staffanstorps kommun tillsammans med bland annat SmartWater MärkDNA, Polisen och kommunen. Med hjälp av SmartWater MärkDNA även kallat DNA-märkning vill man minska antalet inbrott i kommunen men också öka polisens uppklarningsprocent samt öka den upplevda tryggheten bland boende. MärkDNA är en relativt ny metod i Sverige men har testats i Stockholmsområdet i mindre skala och då med ett resultat på cirka 50 procents minskning av inbrott.

– Efterfrågan på SmartWater har ökat kraftigt det senaste året. Både privata hushåll och företag ser nyttan och kostnadseffektiviteten i SmartWater. Några få dagar efter samverkansprojektet startade så har nu över 800 hushåll i Staffanstorp anslutit sig och stöldskyddsmärker nu sina värdeobjekt. Att Länsförsäkringar Skåne subventionerar ett SmartWater privatpaket från 699 kr till 50 kr åt sina 3 000 försäkringstagare är en tydlig indikation på att man ser nytta och tror på tekniken.
Polisen i London håller på att dela ut SmartWater kostnadsfritt till 440 000 hushåll i speciellt inbrottsdrabbade områden. Enligt deras pilotstudie kommer man enligt kalkyl under en treårsperiod spara in 17 000 arbetsdagar och 65 miljoner kronor för Polisen, säger Mikael Ljungsten Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

SmartWater är en vätska där varje behållare innehåller en unik syntetisk kod som man stryker på sina värdeföremål. Vätskan går endast att se i ett speciellt UV-ljus och ger spårbarhet på objekt samt kopplar kriminella till brott. Värdeföremålen blir på så sätt mindre eftertraktade på den svarta marknaden. Detta tillsammans med att man sätter upp avskräckande skyltar i kommunen samt dekaler på de deltagande hushållen minskar risken för inbrott.

SmartWater vann nyligen Trafikverkets nationella upphandling att stöldskyddsmärka kopparkabel längst järnvägen i Sverige och man stöldmärker sedan 2 år tillbaka det fasta telefonnätet åt TeliaSonera Skanova med upp till 100 procent minskning av stöld.

Kristianstad kommun stöldskyddar med SmartWater

PRESSRELEASE FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN

Bomullstops och genomskinlig vätska är Kristianstads kommuns nya vapen mot tjuvar. Med DNA-märkning skyddas stöldbegärlig utrustning, som sedan kan spåras i hela världen.

IT-teknikern Kristin Holm har inlett försvaret av kommunens datorer. Utrustad med en liten burk vätska och en kartong bomullspinnar märker hon datorer i rasande fart. I ljuset av en liten ficklampa med UV-ljus glittrar de sedan grönprickiga. En djupare analys av fläckarna visar att datorerna bär Kristianstads kommuns egen DNA-kod.

– Det räcker med en kvarts millimiters färg för att stöldgods ska kunna spåras till ägaren, säger Kristin Holm, som är övertygad om att hennes duttande med topsen ska göra nytta.

– Vi har drabbats av flera datorstölder i skolorna, men när hälarna inser att kommunens datorer är DNA-märkta tror jag inte att någon kommer att vilja ta i dem, säger hon.

Kristianstad kommun SmartWater

 

 

Märkningssystemet som Kristianstads kommun nu ansluter sig till har sitt ursprung i England. Den fluorescerande vätskan innehåller märk-DNA och ägarens specifika kod finns registrerad i en internationell databas, som bland annat polisen har tillgång till.

– Vi kommer att märka datorer, maskiner, konst och annan värdefull utrustning som tillhör kommunen. Om något blir stulet och hittat kan det enkelt spåras, men framför allt tror vi att själva vetskapen om att tillhörigheterna är märkta ska avskräcka från stölder, säger kommunens säkerhetschef Peter Zerpe.

För mer information:
Peter Zerpe, säkerhetschef, Kristianstads kommun, 044-13 50 15
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater, Eurosafe Security Solutions AB, 0155-460602

Järnvägen i Sverige stöldmärks med SmartWater MärkDNA

Pressmeddelande den 5 oktober 2015, Eurosafe Security Solutions AB.

Trafikverkets upphandling gällande stöldmärkning av kopparkabel med MärkDNA även kallat DNA-märkning är nu avslutad. Efter avslutad upphandling står det klart att SmartWater i Sverige är exklusiv leverantör. Avtalet gäller i minst 2 år med möjlighet till 2 års förlängning. Stöldskyddsmärkningen av järnvägens koppar är sedan en tid tillbaka påbörjad och genomförs nu på nationell nivå.

– Vi ser enormt potential med avtalet och är mycket stolta över att leverera MärkDNA till Trafikverket. Det känns också extra roligt att kunna bidra med samhällsnytta vilket stöldmärkningen definitivt ger. SmartWater skyddar sedan lång tid tillbaka järnvägen i andra länder mot kopparstölder och vi har dokumenterad effekt i Sverige med upp till 100 procent minskning av just kopparstölder vid järnvägen då pilotstudier har genomförts. Av erfarenhet avskräcker den här typen av stöldmärkning eftersom andrahandsvärdet av märkt koppar minskar och de som hanterar den märkta kopparn kan kopplas till ett brott, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions AB som är distributör för SmartWater i Sverige.

Vid Olskrokens bangård i Göteborg har stölderna upphört helt efter att SmartWater för 2,5 år sedan använts för att stöldmärka koppar. Sedan flera år tillbaka stöldmärks även koppar i Sverige längst vårt fasta telefonnät, vid kyrkor, elstationer och industrier.

 

För allmän information gällande SmartWater besök länken nedan.
www.smartwatersverige.se

Kontaktinformation
Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater – Eurosafe Security Solutions AB, telefon 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

Västerås stöldmärker IT-utrustning med SmartWater

Västerås stöldmärker IT-utrustning med SmartWater

Västerås logotyp

Västerås stad och polisen samarbetar kring dna-märkning för att förebygga brott och förstärka känslan av trygghet. Från och med nu märks stöldbegärlig egendom inom kommunens verksamheter med märk-dna.

 Under förra läsåret stals cirka 400 skoldatorer i Västerås. För att komma tillrätta med stölderna, som skapar otrygghet för elever, föräldrar och skolpersonal, har nu Västerås stad och polisen inlett ett samarbete där kommunens stöldbegärliga egendom dna-märks.

– Förhoppningen från vår sida gällande det här samarbetet är att vi så småningom ska kunna se en minskning av antalet stölder och därmed öka tryggheten för bland annat skolelever i Västerås, säger Rolf Söderberg, kommunpolis i Västerås.

Per-Olof Rask på enheten Trygghet och säkerhet vid Stadsledningskontoret poängterar att dna-märkningen är en del av Västerås stads brottsförebyggande arbete.

– Vi vill att kunder, förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare ska känna sig trygga. Vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande på många olika sätt. Dna-märkningen är en del i att vi nu tar ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med stölderna av IT-utrustning. Vi arbetar med såväl fysisk märkning genom dna- och etikettmärkning som med digitalt stöldskydd och spårning, säger Per-Olof Rask.

– Vi hoppas genom denna satsning få kunskap i syfte att även kunna använda märkningen inom andra områden, till exempel grannsamverkan.

Intervju från SR P4 med Per-Olof Rask, lyssna här.

Dna-märkning ska minska inbrotten

Målen är flera: ökad uppklarandeprocent och trygghet samt att minska inbrotten.

Den grundläggande insatsen blir att utrusta 3 000 av kommunens sammanlagt 8 800 hushåll med märk-dna.

Genom att pensla på en unik märk-dna avskräcker man tjuvar och polisen får större chans att återbörda stöldgods.
Polisen utrustar samtidigt bilar och gränsövergångar med spårverktyg för att kunna dra nytta av tekniken.
Redan i början av nästa vecka går Staffanstorps kommun ut med detaljinformation till alla hushåll via ett utskick.
På den egna hemsidan kommer kommunen också att berätta närmare om projektet som fått namnet Staffanstorpsmodellen.
– Vi är jättestolta att vi fått frågan att vara med i detta, säger projektansvarige Patrik Runesson, analysstrateg och trygghetssamordnare i Staffanstorps kommun.

– Vi kommer också att anordna medborgarmöten, det blir tillfälle till dialog med polisens volontärer och vi har också andra saker på gång som bland annat rör utveckling av vår grannsamverkan här i Staffanstorp och Hjärup.
De många bostadsinbrotten i bland annat Staffanstorp förra vintern är en orsak till samverkansprojektet.
– Vårt mål och mitt jobb är att öka känslan av trygghet i samhället samtidigt som den faktiska tryggheten förbättras. Toppar av inbrott ökar oron, det vet vi, säger Patrik Runesson.

Märk-dna är i sig ingen nyhet men nu installeras spårutrustning så att polisen verkligen ska kunna dra nytta av tekniken.
– Det är ju ingen mening med att märka om det inte finns spårutrustning. Försök har tidigare gjorts i tre områden i Stockholm men vi blir första kommun att testa i samarbete med bland annat polisen, säger Patrik Runesson.
I Sverige finns tre godkända leverantörer av märk-dna.
– Varje flaska är unik och registreras på personen som köper den. Den ser ut ungefär som en flaska nagellack.
Metoden med märkning bygger på ett samarbete med invånarna.
– Men så är det med allt, även grannsamverkan kräver engagemang.
– Vi kommer att noga utvärdera projektet efter ungefär ett år, säger Patrik Runesson.

Fakta

Framgångsrik: Tekniken med märk-dna har internationellt funnits länge och har uppmärksammats även i Sverige och bland annat använts inom värdetransportbranschen och guldhandeln.
Märkt gods kan dekreteras genom UV-ljus och godset kan sedan spåras och lämnas tillbaka till rätt ägare. Samtidigt kan polisen binda gods och individ till ett unikt brott.
I England har brottsligheten minskat kraftigt i områden där märk-dna provats. Inte bara inbrotten utan även annan våldsbrottslighet minskade och tryggheten har upplevts öka.

Källa:

Dna-märkning ska minska inbrotten | Skånska Dagbladet

Länsförsäkringar Skaraborg brottsförebygger med SmartWater

Länsförsäkringar Skaraborg skrev i våras avtal med SmartWaters distributör i Sverige, Eurosafe Security Solutions AB, efter att ha utvärderat de olika MärkDNA som finns på svenska marknaden. Nu påbörjar man ett omfattande arbete i länet för att nå ut till så många kunder som möjligt med information nu när hösten och mörkret kommer närmare.

–Det avskräcker tjuvarna då hälare inte tar emot föremål med denna typ av märkning, dessutom ökar dina chanser att få tillbaka det som har blivit stulet, berättar Pontus Blom, chef skadeförebygg, Länsförsäkringar Skaraborg.

-Vi ser ett kraftigt ökande intresse för SmartWater och jag är övertygad om att kostnadsbilden och enkelheten vid användandet är det som lockar mest, alla har någon gång målat med pensel och det är precis det man gör vid själva stöldskyddsmärkningen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig, SmartWater Sverige.

Trelleborg, Tomelilla & Skurup kommun stöldskyddsmärker!

Laptop märkt  dator med märke Ipad baksida

Efter upphandling och överklagan från konkurrent står det nu klart att SmartWater är bästa alternativet för kommunerna som beslutat att stöldskyddsmärka sin it-utrustning. Antalet kommuner som ser nyttan med att brottsförebygga med SmartWater ökar stadigt. SmartWater är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med konkurrenter och andra märkmetoder.

Lambertsson Sverige AB förebygger maskinstölder med SmartWater MärkDNA

Lambertsson Sverige AB har märkt alla sina maskiner med SmartWater MärkDNA. Det är en osynlig stöldskyddsmärkning som skapar en effektivare arbetsplats när antalet maskinstölder minskas. Denna insats kommer att på sikt minska skador för inbrott och maskinstölder.

På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett vanligt och återkommande problem. Främst sker brotten i storstäderna, men de sprider sig till småstäderna i större omfattning.

 

– Vi ser en stor ökning i efterfrågan på stöldskyddsmärkning av maskiner. Så sent som för ett par veckor sedan verifierades det av Polisen att beslagtagna maskiner som var stöldskyddsmärkta med SmartWater återlämnades till den rättmätige ägaren.

 

Det är såklart den brottsförebyggande effekten som är viktigast, men nämnvärt är att SmartWater ger bevis till Polisutredningen. Nu slapp Polisen lämna tillbaka de beslagtagna maskinerna till den kriminelle. Det känns nog extra bra för samtliga inblandade på rätt sida om lagen, säger Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater MärkDNA i Sverige.

 

Undersökningar visar att inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretagen och i slutändan kunden hundratals miljoner kronor. Varje år anmäls fler än 7000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatserna. Värdet på tillgreppen och deras verkningar uppgår till minst 1,4 miljarder kronor om året för hela Sverige. Förutom kostnader för själva stölden orsakar dessa brott störningar i produktionen och medför stora kringkostnader. Även arbetarna på bygget påverkas negativt av tillgreppsbrotten.

 

För ytterligare information kontakta;

Ola Angel, Lambertsson på telefon 0733-37 61 00

Mikael Ljungsten, Eurosafe på telefon 0155-460602

 

 

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Lidköping kommun märker med SmartWater

Lidköping kommun är ytterligare en av landets många kommuner som nu har beslutat att stöldskyddsmärka kommunens IT-utrustning med SmartWater, arbetet påbörjas omgående.

Polis märker smartwater

 

Allt fler kommuner ser fördelen med SmartWater. Vår kostnadseffektiva och flexibla stöldskyddsmärkning är på väg att skapa en ny lägsta säkerhetsnivå hos kommuner, företag och privatpersoner. Mycket roligt, konstaterar Mikael Ljungsten Marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

 

www.smartwater.com/sweden