DNA-Spray halverade inbrotten i Stockholm

Förra hösten installerade PostNord DNA-spray i sina distributionsfordon, vilket har gett positiva resultat. I Stockholmsområdet har antalet inbrott halverats under första halvåret 2016

MärkDNA är en modern, osynlig stöldskyddsmärkning som finns i flera varianter. PostNord installerade företaget SmartWaters DNA-spray i sina distributionsfordon förra året. Sprayen utlöses när någon gör inbrott i fordonet och gärningsmannen blir duschad. Sprayen träffar också godset.

Ett knappt år senare har projektet gett tydliga resultat. I Stockholm halverades antalet inbrott i distributionsfordon första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2015.

- Hela branschen har haft en ansträngd situation i Stockholmsområdet i några år. Som en förebyggande åtgärd installerade vi MärkDNA i våra bilar i slutet av förra året och vi har snabbt sett resultat i form av en halvering av inbrotten i våra distributionsfordon i Stockholm, säger Alexis Larsson, chef Säkerhet PostNord Sverige.

När gärningsmannen och godset har träffats av DNA-sprayen så kan de spåras av hundar och sprayen är synlig med UV-ljus. DNA är unikt för fordonet, vilket ger polisen stora utredningstekniska fördelar.

Säkerhet är ett nyckelord i leveranserna för PostNord.

– PostNords främsta mål med säkerhetsarbetet är att skydda våra kunders tillgångar. Vår strävan är att vara proaktiva och ligga i framkant. Brottslingarna utvecklar sina metoder och vi måste ligga före dem, säger Alexis Larsson.

Fyra andra sätt PostNord skyddar ditt gods på:
* Chaufförer hanterar inte kontanter och är utrustade med personlarm.
* Extra kraftiga lås, som låses automatiskt, har installerats i fordon.
* Alla mobiltelefoner, surfplattor och modem med IMEI-nummer som stjäls, spärras och blir helt värdelösa om de blir stulna.
* Transportfordon är utrustade med gps-utrustning som larmar vid otillåten dörröppning och följer upp bilarnas rutter och transportvägar.

 

DNA-Spray halverar antal inbrott

Ramirent förebygger maskinstölder med SmartWater

Pressmeddelande  •  Okt 21, 2016 14:48 CEST

Att förebyggande arbeta med stöldskyddsmärkning kan minska inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser.

Ramirent går ut på bred front och stöldskyddsmärker maskiner, verktyg och annan utrustning med MärkDNA från Smartwater. Stöldskyddsmärkningen skapar en effektivare byggarbetsplats när störningar i verksamheten på grund av inbrott och maskinstölder på sikt kan minimeras.

Att verka förebyggande är nödvändigt när inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretag många miljoner kronor, varje år anmäls runt 6 000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Kostnaden för detta är hög; när stöldobjekt behöver ersättas eller repareras samt indirekta kostnader för störningar, produktionsbortfall och högre försäkringspremier.

”Den brottsförebyggande effekten med stöldskyddsmärkningen är viktigast men även att göra produkterna spårbara så de kan kopplas samman med ägaren vid en eventuell stöld gör att polisen kan återlämna stöldgods till den rätta ägaren, för Ramirent är det viktigt att bidra till minskad kriminalitet, gör vi maskiner och utrustning mindre attraktiva att stjäla och sälja vidare bidrar vi till samhällsnytta”, säger Trond Thormodsrud, sälj- och marknadschef på Ramirent AB.

En genomskinlig vätska penslas på produkten som ska stöldskyddsmärkas, vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter som är spårbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheten har tillgång till. Polisen använder UV-lampor, för att detektera märkningen och har sedan möjlighet att kontrollera koden och se vem ägaren är, idag tillhör UV-lampor polisens standardutrustning för att bland annat kontrollera äktheten på körkort och sedlar.

”Spårbarheten finns i minsta fragment av vätskan vilket gör metoden ytterst kostnadseffektiv för ett företag som Ramirent vilka förfogar över en av Sveriges största maskinparker. Vi ser att allt fler företag inom segmentet bygg/entreprenad väljer att använda sig av MärkDNA som metod, och vi är stolta över att numera få vara delaktiga i Ramirents ständigt pågående arbete med att minska stölderna på arbetsplatserna”, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB

Arbete med stöldmärkning pågår och beräknas vara klart under hösten med förhoppningen att inbrott och maskinstölder på sikt minskar och bidrar till samhällsnytta.

För mer information kontakta: Franciska Janzon, Senior Vice President för marknad och kommunikation, franciska.janzon@ramirent.com, +358 40 192 1653

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Continue reading

Kraftig minskning av kopparstölder med SmartWater

Kopparstölder utmed järnvägarna har sjunkit dramatiskt. Det visar färska siffror som SVT Nyheter tagit del av. DNA-märkt koppar och kameraövervakning utmed drabbade sträckor är några av orsakerna till minskningen.

Färsk statistik som SVT Nyheter tagit del av visar att kopparstölderna utmed järnvägen har minskat markant. Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

– Dels har kopparpriset gått ner vilket minskar intresset för att stjäla.  Dessutom har vi syntetiskt DNA, en stöldmärkning som gör att den går att spåra vilket gör den svår att sälja, säger Sven Ödeen som är chef för underhåll på Trafikverket.

Kopparstölderna orsaker enorma kostnader

Samhällsekonomiskt handlar det om enorma kostnader varje år, en analys efter stölderna 2012 visar att kostnaderna översteg 70 miljoner kronor. Koppartölderna medför också enorma tågförseningar, under toppåret 2013 drabbades över 1000 tåg. Men nu har det vänt.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar. Vi har lyckats få ner det ordentligt, säger Sven Ödeen.

http://www.svt.se/nyheter/kopparstolder-utmed-jarnvagen-sjunker-rejalt

Nytt avtal – SmartWater stöldmärker kopparkabel i E.ONs kraftstationer!

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer.

SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver.

Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var den suttit monterad. Med märkningen kan polis och åklagare koppla en kabelstump till ett visst brott. Metallen blir mindre intressant för hälare. När tjuvar ger sig på jordningskablarna försvinner säkerheten. Allt i en nätstation är exakt dimensionerat, allt är i balans. Systemet vill hela tiden jämna ut sig. Bryts balansen är det stor risk för överslag och farliga ljusbågar. Kan vi få tjuvar att välja något annat har vi vunnit mycket säger Kristofer Heimby, säkerhetssamordnare hos E.ON.

stöldskyddad metall

Kraftbolaget inleder märkningen i den stora nätstationen i Arrie, som tillsammans med nätstation Sege kopplar Malmös stadsnät till stamnätet. Sedan kommer E.ON att arbeta sig neråt till de allt mindre nätstationerna. Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv, Skåne. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Vårt avtal med E.ON är en stor bekräftelse på att SmartWaters teknik och funktion nu har fått fäste i Sverige. Vi har jobbat målmedvetet de senaste tre åren med att vidareutveckla vår organisation efter olika marknader vilket har varit avgörande för DNA-teknikens utveckling i Sverige. SmartWaters unika egenskaper i kombination med vår organisation och erfarenhet gör oss unika i Norden vilket visar sig tydligt vid upphandlingar. Säger Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, Marknadsansvarig för SmartWater i Skandinavien.

Protected cables

DNA-märkning har länge använts med framgång både i Sverige och Internationellt. SmartWater skyddar sedan flera år kopparkabel och stöldbegärlig metall nationellt åt Svenska Kyrkan, Telefonnätet, Järnvägen samt Kraftstationer. Där stöldmärkningen används har stölderna helt upphört.

SmartWater MärkDNA distribueras i Skandivanien av Eurosafe Security Solutions AB.

 

För mer information kontakta:

Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater
0155-460602, ml@eurosafe.se

Länsförsäkringar erbjuder SmartWater kostnadsfritt

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA helt kostnadsfritt till en majoritet av sina försäkringstagare som ett sätt att dela med sig och göra kundernas vardag tryggare istället för återbäring.

 

Vi är mycket stolta över att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ser SmartWaters brottsförebyggande effekt samt väljer att erbjuda SmartWater kostnadsfritt till en majoritet av sina 65.000 försäkringstagare i regionen, säger Mikael Ljungsten, marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

 

Dom första utdelningarna har redan ägt rum och sker löpande under året.

 

-Ja, detta är ett sätt för oss att dela med oss av tips och råd för att undvika skador. Förutom DNA-märksatsen så kan många kunder välja bland brandsläckarpaket, vattenlarm och förbandsväskor. Varje skada som kan förebyggas innebär mindre bekymmer för kunden och samtidigt en möjlighet att hålla försäkringskostnaderna nere. säger Anette Jakobsson, Marknadsassistent hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad genomför i och med detta en stor satsning och besöker 31 olika orter i regionen där man delar ut trygghetsprodukter. Läs mer på kampanj-sidan tryggatillsammans.se

Danderyd kommun väljer SmartWater

SmartWater vann nyligen mot konkurrerande MärkDNA/DNA-leverantörer i Danderyd kommuns upphandling gällande stöldskyddsmärkning av IT-utrustning, maskiner och andra inventarier.

Danderyd är den 25:e kommunen som sedan hösten 2014 väljer SmartWater MärkDNA som stöldskyddsmärkning. Vi är mycket glada och välkomnar Danderyd till SmartWater-familjen!

Haninge kommun väljer SmartWater

SmartWater vann nyligen mot konkurrerande MärkDNA/DNA-leverantörer i Haninge kommuns upphandling gällande stöldskyddsmärkning av IT-utrustning, maskiner och andra inventarier.

Haninge är den 24:e kommunen som sedan hösten 2014 väljer SmartWater MärkDNA som stöldskyddsmärkning. Vi är enormt glada över beskedet och ser fram emot ett långvarigt samarbete.

Arlandabanan skyddas mot kopparstölder

Pressrelease A-train/Eurosafe, Stockholm, 12 april 2016
Stöld av kabel, i syfte att komma åt koppar, ger upphov till driftstörningar och höga reparationskostnader. För att minska stölderna längs med Arlandabanan skyddas nu bland annat kablarna med märk-DNA. Märk-DNA är en ny och effektiv teknik som både ger spårbarhet och har en avskräckande effekt.

arlanda express

A-Train har inlett ett samarbete med SmartWater MärkDNA för att stöldmärka kablarna längs med Arlandabanan.

- Vi ligger alltid i framkant gällande säkerhet. Men att arbeta mot kopparstölder är inte enbart en säkerhetsfråga, utan även ett sätt att garantera att vi även i fortsättningen är den punktligaste tågoperatören i Sverige, säger Per Thorstenson, VD på Arlandaexpress.

SmartWater skyddar sedan tidigare järnväg även i flera andra länder.
Stöldmärkningen sker genom att en genomskinlig vätska penslas på kablarna. Vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter vilka görs sökbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheter har tillgång till.

- Stöldmärkningen har flera funktioner. För det första är den avskräckande, för det andra blir den stulna kopparn spårbar och för det tredje minskar andrahandsvärdet eftersom de som hanterar stöldgods kan fällas för brott. Vi är enormt glada över att kunna hjälpa att skydda Arlandabanan mot kopparstölder, säger Björn Mannering, VD för Eurosafe Security Solutions, distributör av SmartWater i Sverige.

För mer information kontakta:
Per Thorstenson
VD, Arlanda Express
+46 (0) 73 688 90 20
per.thorstenson@atrain.se

Mikael Ljungsten
CMO SmartWater
+46 (0) 155-46 06 02
ml@smartwatersverige.se

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Arlanda Express har cirka 180 medarbetare. Trafiken startade 1999 och 2014 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. För bilder och mer information se:www.arlandaexpress.com

atrain logo

Trygg-Hansa tecknar samarbetsavtal gällande SmartWater MärkDNA

Trygg-Hansa har tecknat ett samarbetsavtal med Eurosafe Security Solutions AB, distributör av stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA. SmartWater MärkDNA är en osynlig kriminalteknisk vätska, även kallad DNA-märkning. Varje SmartWater-behållare har sin unika kod vilket innebär att objekt som stöldskyddsmärkts kan spåras till dess unika ägare samt även koppla kriminella till brott. SmartWater har en kraftigt brottsförebyggande effekt då kriminella blir spårbara tillbaka till brottet.

”Vi är mycket stolta över samarbetsavtalet med Trygg-Hansa vilket gör att fler får tillgång till SmartWaters brottsförebyggande metod. Vi ser stora synergier i vårt samarbete då Trygg-Hansa även har en tydlig närvaro inom Bygg, Entreprenad och Maskin, områden där SmartWater är marknadsledande samt även har samarbeten med samtliga ledande branschorganisationer”.

Genom samarbetet erbjuds Trygg-Hansas privat- och företagskunder SmartWater till ett förmånligt pris. Kunderna kan ta del av erbjudandet på Trygg-Hansas hemsida under Kundförmåner.

”Vi jobbar aktivt med att göra människor uppmärksamma på vad man själv kan göra för att undvika bilstölder, till exempel genom spårsändare och genom säker förvaring av bilnycklar. Vi ser MärkDNA som ytterligare en viktig komponent för att förebygga stölder och om olyckan väl är framme göra det enklare för kunden att få tillbaka sin egendom, säger Stefan Brala, specialist på motorförsäkring, Trygg-Hansa.

SmartWater_Dörrskylt

Genom att SmartWater ger en hållbarhetsgaranti enligt normen PAS820:2012 på 5 år i utomhusmiljö på sin stöldskyddsmärkning är produkten lämplig till att märka både värdesaker i hemmet samt fordon och maskiner som utsätts för en extrem miljö. Utöver sina robusta egenskaper innehåller även SmartWaters vätska två identifieringssätt, både MärkDNA samt även mikropunkter för snabb identifiering på plats. Läs mer om SmartWater på www.smartwater.com/sweden

För mer information:

Eurosafe Security Solutions AB
Björn Mannering, VD, bm@eurosafe.se

Trygg-Hansa
Stefan Brala, Specialist på motorförsäkring

Pressrelease – PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

Pressrelease - PostNord väljer SmartWater MärkDNA-spray i fordon

För att ytterligare höja säkerhetsnivån väljer PostNord att installera MärkDNA-duschar i sina distributionsfordon. Varje Spray - system innehåller en unik blandning med SmartWater MärkDNA som aktiveras vid inbrott i fordonet och sprutas på både gods och gärningsmän. Då varje blandning med SmartWater är helt unik kan kriminella och gods spåras tillbaka till brottet flera veckor eller månader efter brottet. Vätskan fastnar på hud och kläder och är extremt svårt att ta bort.

- Vi har genom åren haft ett tätt säkerhetssamarbete med PostNord och tillsammans utvecklat flera olika säkerhetskoncept för distributionsfordon, idag standard inom branschen. SmartWater MärkDNA -Spray är en spännande vidareutveckling där dom kriminella blir spårbara samt att även godset blir oattraktivt att hantera pga spårbarheten, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB.

SmartWater MärkDNA syns endast under speciellt UV-ljus. Polisen har nationella rutiner och utrustning för att spåra SmartWater och satsar mer resurser på tekniken då den är ett hjälpmedel för Polisen att utreda brott. Hundenheten inom Polisen har till och med utbildat hundar för att spåra gods och gärningsmän som har fått SmartWater på sig, något som skapar helt nya möjligheter för att utreda brott.

- Vi ser stora möjligheter med SmartWater som bidrar till vårt proaktiva säkerhetsarbete inom PostNord. Brottslingarna utvecklar ständigt sina metoder och vi måste ligga steget före dem. Vår förhoppning är att vi med denna teknik ska förhindra brott och därmed skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare samt skydda våra kunders gods, säger Alexis Larsson, Chef Säkerhet och Reklamationer på PostNord.

SmartWater MärkDNA är godkänt av Svensk Polis och distribueras i Sverige av Eurosafe Security Solutions AB. För mer information om SmartWater se www.smartwatersverige.se

SmartWater_skoavtryck

Björn Mannering, Eurosafe Security Solutions
0155-460603. bm@eurosafe.se