Otillåten nivå av ämne i annan MärkDNA-produkt

OTILLÅTEN NIVÅ AV ÄMNE I ANNAN MÄRKDNA-PRODUKT

Med anledning av att en annan leverantör, med omedelbar verkan, slutat sälja sin MärkDNA-produkt pga för höga halter av N-metyl-2-pyrrolidone vill vi tydliggöra att SmartWater inte innehåller detta ämne överhuvudtaget. Genom en regeländring inom EU från 1 mars 2018 så ändrades gränsvärdet för koncentrationen av ämnet vilket gör att den MärkDNA-produkten inte längre får försäljas till allmänheten.

SmartWater består en vattenbaserad polymer med tillsatta ämnen för att skapa en unik spårbarhet och robust hållfasthet, nivåerna av dessa ämnen håller sig under gränsvärdena enligt gällande EU regler. SmartWater innehåller Benzoisothiazol, ett vanligt förekommande ämne i bland annat handdiskmedel, sköljmedel och målarfärg. För överkänsliga personer kan Benzoisothiazol ge upphov till allergisk reaktion i form av hudirritation samt klåda, varpå vi rekommenderar skyddshandskar vid applicering av SmartWater.

För mer information se säkerhetsdatablad som vi rekommenderar att ni läser igenom innan applicering.

Kontakta gärna vår support vid frågor: 0155-46 06 20

Byggmax tar krafttag mot tjuvarna

Byggmax märker nu sina varor med SmartWater MärkDNA för att minska stölderna i butik. Stöldskyddsmärkningen som är osynlig och omöjlig att ta bort bygger på spårbar DNA-märkning. Stulna varor kan kopplas till den specifika butiken med en unik kod.

 

Byggmax i Region Syd har jobbar för fullt med stöldmärkningen som penslas på produkterna. Den osynliga märkningen syns bara om man lyser på den med en UV-lampa inställd på ett speciellt frekvensområde. Polisen har både utrustning och rutiner för att spåra den här typen av stöldmärkning som tjuvarna omöjligt kan avlägsna från varorna. Den unika koden syns i märkningen och gör att polisen kan spåra varorna till aktuell butik.

– Vi tror att denna typ av stöldmärkning kommer att minska stölderna markant. Godset från våra butiker blir ointressant för hälare och blir betydligt svårare att sälja vidare, säger Mikael Wiråker, regionchef på Byggmax.

Byggmax kommer att skylta både i och utanför butikerna för att informera om stöldmärkningen.

Stora Enso förebygger stölder med MärkDNA.

Stora Enso Skoghalls Bruk förebygger stölder med MärkDNA.
Stora Enso har valt SmartWater som leverantör för stöldskyddsmärkning av verktyg och maskiner vid Skoghalls Bruk och arbetet med märkning pågår för fullt.
”Vi är naturligtvis enormt glada att få möjligheten att vara delaktiga i Stora Enso´s brottsförebyggande arbete”

SmartWater DNA-märkning lanseras i Norge

Efter stor framgång på den Svenska marknaden med stöldmärkningen SmartWater MärkDNA, lanserar nu Skandinaviska distributören Eurosafe Security Solutions AB, SmartWater på Norska marknaden. Viktiga kontakter har redan etablerats med bland annat företrädare för den Norska polisen och försäkringsbolag, vilka har visat sig mycket positiva till metoden mot bakgrund av de resultat som redovisats i Sverige. Intresset är även stort hos Svenska SmartWater-kunder som har verksamhet och filialer i Norge.
”Vi har under flera år jobbat hårt för att marknadsföra metoden MärkDNA i Sverige både mot Polisen samt kommersiellt mot marknaden, med mycket bra resultat. Med vår erfarenhet från Sverige samt en stabil organisation är det rätt timing att påbörja vår etablering i Norge. Etableringen kommer att ske i samarbete med Elkotek Sikerhet A/S som lokal partner. Elkoteks långa erfarenhet och goda renommé inom säkerhetsbranschen ger oss en trygg samarbetspartner för att långsiktigt etablera SmartWaters brottsförebyggande koncept i vårat grannland” säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions, Skandinavisk distributör av SmartWater.


” Vi har stor tro på produkten och metoden, och vi ser fram emot att marknadsföra SmartWater på det norska marknaden. Vi ser också SmartWater som en perfekt produkt att distribuera tillsammans med våra larmsystem. ” säger Dag Markussen, VD Elkotek Sikkerhet AS.

www.smartwaternorge.com

www.elkotek.no

 

DNA-Spray halverade inbrotten i Stockholm

Förra hösten installerade PostNord DNA-spray i sina distributionsfordon, vilket har gett positiva resultat. I Stockholmsområdet har antalet inbrott halverats under första halvåret 2016

MärkDNA är en modern, osynlig stöldskyddsmärkning som finns i flera varianter. PostNord installerade företaget SmartWaters DNA-spray i sina distributionsfordon förra året. Sprayen utlöses när någon gör inbrott i fordonet och gärningsmannen blir duschad. Sprayen träffar också godset.

Ett knappt år senare har projektet gett tydliga resultat. I Stockholm halverades antalet inbrott i distributionsfordon första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2015.

- Hela branschen har haft en ansträngd situation i Stockholmsområdet i några år. Som en förebyggande åtgärd installerade vi MärkDNA i våra bilar i slutet av förra året och vi har snabbt sett resultat i form av en halvering av inbrotten i våra distributionsfordon i Stockholm, säger Alexis Larsson, chef Säkerhet PostNord Sverige.

När gärningsmannen och godset har träffats av DNA-sprayen så kan de spåras av hundar och sprayen är synlig med UV-ljus. DNA är unikt för fordonet, vilket ger polisen stora utredningstekniska fördelar.

Säkerhet är ett nyckelord i leveranserna för PostNord.

– PostNords främsta mål med säkerhetsarbetet är att skydda våra kunders tillgångar. Vår strävan är att vara proaktiva och ligga i framkant. Brottslingarna utvecklar sina metoder och vi måste ligga före dem, säger Alexis Larsson.

Fyra andra sätt PostNord skyddar ditt gods på:
* Chaufförer hanterar inte kontanter och är utrustade med personlarm.
* Extra kraftiga lås, som låses automatiskt, har installerats i fordon.
* Alla mobiltelefoner, surfplattor och modem med IMEI-nummer som stjäls, spärras och blir helt värdelösa om de blir stulna.
* Transportfordon är utrustade med gps-utrustning som larmar vid otillåten dörröppning och följer upp bilarnas rutter och transportvägar.

 

DNA-Spray halverar antal inbrott

Ramirent förebygger maskinstölder med SmartWater

Pressmeddelande  •  Okt 21, 2016 14:48 CEST

Att förebyggande arbeta med stöldskyddsmärkning kan minska inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser.

Ramirent går ut på bred front och stöldskyddsmärker maskiner, verktyg och annan utrustning med MärkDNA från Smartwater. Stöldskyddsmärkningen skapar en effektivare byggarbetsplats när störningar i verksamheten på grund av inbrott och maskinstölder på sikt kan minimeras.

Att verka förebyggande är nödvändigt när inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretag många miljoner kronor, varje år anmäls runt 6 000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Kostnaden för detta är hög; när stöldobjekt behöver ersättas eller repareras samt indirekta kostnader för störningar, produktionsbortfall och högre försäkringspremier.

”Den brottsförebyggande effekten med stöldskyddsmärkningen är viktigast men även att göra produkterna spårbara så de kan kopplas samman med ägaren vid en eventuell stöld gör att polisen kan återlämna stöldgods till den rätta ägaren, för Ramirent är det viktigt att bidra till minskad kriminalitet, gör vi maskiner och utrustning mindre attraktiva att stjäla och sälja vidare bidrar vi till samhällsnytta”, säger Trond Thormodsrud, sälj- och marknadschef på Ramirent AB.

En genomskinlig vätska penslas på produkten som ska stöldskyddsmärkas, vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter som är spårbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheten har tillgång till. Polisen använder UV-lampor, för att detektera märkningen och har sedan möjlighet att kontrollera koden och se vem ägaren är, idag tillhör UV-lampor polisens standardutrustning för att bland annat kontrollera äktheten på körkort och sedlar.

”Spårbarheten finns i minsta fragment av vätskan vilket gör metoden ytterst kostnadseffektiv för ett företag som Ramirent vilka förfogar över en av Sveriges största maskinparker. Vi ser att allt fler företag inom segmentet bygg/entreprenad väljer att använda sig av MärkDNA som metod, och vi är stolta över att numera få vara delaktiga i Ramirents ständigt pågående arbete med att minska stölderna på arbetsplatserna”, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB

Arbete med stöldmärkning pågår och beräknas vara klart under hösten med förhoppningen att inbrott och maskinstölder på sikt minskar och bidrar till samhällsnytta.

För mer information kontakta: Franciska Janzon, Senior Vice President för marknad och kommunikation, franciska.janzon@ramirent.com, +358 40 192 1653

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Continue reading

Kraftig minskning av kopparstölder med SmartWater

Kopparstölder utmed järnvägarna har sjunkit dramatiskt. Det visar färska siffror som SVT Nyheter tagit del av. DNA-märkt koppar och kameraövervakning utmed drabbade sträckor är några av orsakerna till minskningen.

Färsk statistik som SVT Nyheter tagit del av visar att kopparstölderna utmed järnvägen har minskat markant. Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

– Dels har kopparpriset gått ner vilket minskar intresset för att stjäla.  Dessutom har vi syntetiskt DNA, en stöldmärkning som gör att den går att spåra vilket gör den svår att sälja, säger Sven Ödeen som är chef för underhåll på Trafikverket.

Kopparstölderna orsaker enorma kostnader

Samhällsekonomiskt handlar det om enorma kostnader varje år, en analys efter stölderna 2012 visar att kostnaderna översteg 70 miljoner kronor. Koppartölderna medför också enorma tågförseningar, under toppåret 2013 drabbades över 1000 tåg. Men nu har det vänt.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar. Vi har lyckats få ner det ordentligt, säger Sven Ödeen.

http://www.svt.se/nyheter/kopparstolder-utmed-jarnvagen-sjunker-rejalt

Nytt avtal – SmartWater stöldmärker kopparkabel i E.ONs kraftstationer!

Kraftbolaget E.ON har börjat DNA-märka all koppar i kraftbolagets nätstationer.

SmartWater har efter utvärdering i upphandling blivit vald till exklusiv MärkDNA-leverantör för att skydda E.ONs stöldbegärliga kopparkabel. Ett stort antal kraftstationer har under våren märkts upp och målet är att samtliga av E.ONs stationer ska stöldmärkas löpande framöver.

Kopparkabeln får en unik märkning, som visar var den suttit monterad. Med märkningen kan polis och åklagare koppla en kabelstump till ett visst brott. Metallen blir mindre intressant för hälare. När tjuvar ger sig på jordningskablarna försvinner säkerheten. Allt i en nätstation är exakt dimensionerat, allt är i balans. Systemet vill hela tiden jämna ut sig. Bryts balansen är det stor risk för överslag och farliga ljusbågar. Kan vi få tjuvar att välja något annat har vi vunnit mycket säger Kristofer Heimby, säkerhetssamordnare hos E.ON.

stöldskyddad metall

Kraftbolaget inleder märkningen i den stora nätstationen i Arrie, som tillsammans med nätstation Sege kopplar Malmös stadsnät till stamnätet. Sedan kommer E.ON att arbeta sig neråt till de allt mindre nätstationerna. Den 18 april blev hundratals elkunder utan ström när koppartjuvar slog ut en nätstation i Svalöv, Skåne. I slutet av februari stal tjuvar 380 kilo jordledning från Baltic Cables nätstation, som kopplar ihop de svenska och tyska elnäten.

Vårt avtal med E.ON är en stor bekräftelse på att SmartWaters teknik och funktion nu har fått fäste i Sverige. Vi har jobbat målmedvetet de senaste tre åren med att vidareutveckla vår organisation efter olika marknader vilket har varit avgörande för DNA-teknikens utveckling i Sverige. SmartWaters unika egenskaper i kombination med vår organisation och erfarenhet gör oss unika i Norden vilket visar sig tydligt vid upphandlingar. Säger Mikael Ljungsten, Eurosafe Security Solutions AB, Marknadsansvarig för SmartWater i Skandinavien.

Protected cables

DNA-märkning har länge använts med framgång både i Sverige och Internationellt. SmartWater skyddar sedan flera år kopparkabel och stöldbegärlig metall nationellt åt Svenska Kyrkan, Telefonnätet, Järnvägen samt Kraftstationer. Där stöldmärkningen används har stölderna helt upphört.

SmartWater MärkDNA distribueras i Skandivanien av Eurosafe Security Solutions AB.

 

För mer information kontakta:

Mikael Ljungsten, Marknadsansvarig SmartWater
0155-460602, ml@eurosafe.se

Länsförsäkringar erbjuder SmartWater kostnadsfritt

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad erbjuder stöldskyddsmärkningen SmartWater MärkDNA helt kostnadsfritt till en majoritet av sina försäkringstagare som ett sätt att dela med sig och göra kundernas vardag tryggare istället för återbäring.

 

Vi är mycket stolta över att Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ser SmartWaters brottsförebyggande effekt samt väljer att erbjuda SmartWater kostnadsfritt till en majoritet av sina 65.000 försäkringstagare i regionen, säger Mikael Ljungsten, marknadsansvarig för SmartWater i Sverige.

 

Dom första utdelningarna har redan ägt rum och sker löpande under året.

 

-Ja, detta är ett sätt för oss att dela med oss av tips och råd för att undvika skador. Förutom DNA-märksatsen så kan många kunder välja bland brandsläckarpaket, vattenlarm och förbandsväskor. Varje skada som kan förebyggas innebär mindre bekymmer för kunden och samtidigt en möjlighet att hålla försäkringskostnaderna nere. säger Anette Jakobsson, Marknadsassistent hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad genomför i och med detta en stor satsning och besöker 31 olika orter i regionen där man delar ut trygghetsprodukter. Läs mer på kampanj-sidan tryggatillsammans.se