Pon Equipment inför DNA-märkning på alla nya maskiner

Pressrelease från vår samarbetspartner Pon Equipment, distributör för Caterpillar maskiner:

Nu blir det ännu svårare för tjuvarna att stjäla en Cat. Alla nya Caterpillar-maskiner som säljs av Pon Equipment i Sverige kommer från och med årsskiftet att stöldskyddsmärkas med bland annat syntetiskt DNA och etsade rutor. Pon blir därmed först på marknaden med att uppfylla de nya kraven i normen SSF 1084.

 

Vi vill bidra till att minska risken för våra kunder att råka ut för maskinstölder. För oss är det en så viktig fråga att vi har beslutat att samtliga nya maskiner som säljs av oss ska märkas enligt SSF 1084, berättar Fredrik Forsman, produktchef vid Pon Equipment.

Vissa maskintillverkare erbjuder liknande märkning som tillval men det räcker inte anser vi. Därför märker vi alla nya maskiner och vår förhoppning är att fler följer efter så det blir en branschstandard.

 

Stölder drabbar hårt
Att bli drabbad av en maskinstöld är kostsamt och frustrerande. Produktionsbortfallet blir kännbart och entreprenören måste köpa, hyra eller låna in en ny maskin för att ersätta den stulna.

Att märka maskinerna är effektivt och ger stor nytta. Busarna får tjäna pengar på andra sätt, säger Fredrik.

Normen är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen i ett samarbete mellan Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och Stöldskyddsföreningen, SSF.

 

Märkta objekt undviks av tjuvarna
Svenska företaget Eurosafe Security Solutions AB har under lång tid arbetat brottsförebyggande för att minska maskinstölder. Företaget är den första leverantören som blivit certifierade enligt SSF 1084 med produkten SmartWater System 1084 som används till Pon Equipments maskiner.

Det stjäls maskiner i Sverige för miljardbelopp varje år och vår erfarenhet med statistik visar tydligt på att de kriminella undviker stöldskyddsmärkta objekt. DNA-märkningen skapar osäkerhet hos de kriminella och kräver stor åverkan för att ens vara möjlig att ta bort, berättar Stefan Johansson, marknadsansvarig vid Eurosafe Security Solutions.

Genom stöldskyddsmärkningen visar Pon Equipment på att de tar aktivt ställning mot brottslighet samt att de tydligt värnar om att ge den enskilda kunden en trygg och driftsäker vardag, säger Stefan.

 

Bra för försäkringen
Märkningen som genomförs av certifierade medarbetare hos Pon Equipment medför även andra vinster. I kombination med andra åtgärder ger märkning enligt SSF 1084 försäkringsfördelar hos flera bolag.

 

Så går det till
Stöldskyddsmärkningen bygger på flera komponenter. DNA-märkningen görs med SmartWater som är en kriminalteknisk vätska som penslas på ett flertal ställen. Varje vätskeblandning innehåller en unik syntetisk kod bestående av metallsalter som gör att polisen kan spåra maskinen till ägaren och koppla de kriminella till brottet.

Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. När en stulen maskin hittas söker polisen efter DNA-märkningen med UV-ficklampor och säkrar den med topsning eller skrapprov för analys, berättar Stefan Johansson.

Förutom DNA-märkningen används mikropunkter som gör det möjligt för polisen att läsa den unika koden för att kunna identifiera maskinens ägare.

Dessutom graverar eller etsar vi glasrutor alternativt andra delar av maskinen om inte rutor finns. Vi monterar dekaler av krackelerande typ som inte går att ta bort eller flytta till andra maskiner utan att de går sönder. Slutligen läggs en mängd uppgifter om maskinen och ägaren in i en databas för snabb och säker återsökning dygnet runt, berättar Fredrik Forsman, Pon Equipment.

Syftet med märkningen är att det ska vara svårt för tjuven, lätt för polisen och kännas tryggt för kunden, säger Fredrik.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Forsman, Pon Equipment: 070-655 88 70

Stefan Johansson, Eurosafe Security Solutions: 0155-46 06 08, 070-743 14 03

Pon Equipment är exklusiv återförsäljare av Caterpillars maskiner i Sverige och täcker allt inom bygg & anläggning, industri och gruvdrift. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, uthyrning och finansiering och vi är etablerade på 15 platser över hela landet. I vårt utbud finns över 100 maskintyper från minigrävare till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. Vi har fokus på helhet, kvalitet och service i alla led. Viktigast av allt är våra kunder!

Läs mer här:

http://www.mynewsdesk.com/se/ponequipment/pressreleases/pon-equipment-infoer-dna-maerkning-paa-alla-nya-maskiner-2798576

SW System1084 – Ny certifierad maskinmärkning enligt SSF 1084!

PRESSMEDDELANDE 2018-10-10

Försäkringsbolagen tar krafttag mot maskinstölderna med ny norm (SSF 1084) som skall underlätta för polisen. Eurosafe Security Solutions AB är först ut med ett godkänt märksystem.

Identifiering av stulna maskiner och arbetsfordon är ett problem för polisen och tullen. Internationella ligor har specialiserat sig på att stjäla maskiner vilka sedan säljs utomlands under falsk identitet. Normen är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) i ett samarbete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och SSF. Syftet är att förebygga stölder samt underlätta identifiering av stulna traktorer, terrängfordon, motorredskap i klass 1 och klass 2.

– Larmtjänst har i samarbete med SSF, Stöldskyddsföreningen, skrivit Norm 1084 som ett led i att försvåra för kriminella personer, nätverk att stjäla maskiner, oregistrerat gods. Vår förhoppning är att normen ska bidra med att försvåra utförsel av gods ut ur Sverige samt underlätta identifiering av anträffat gods. Försäkringsbranschen är en del av detta arbete i samarbete med övriga organisationer och myndigheter, Peter Sundman – Larmtjänst.

Svenska företaget Eurosafe Security Solutions AB har under lång tid arbetat brottsförebyggande för att minska maskinstölder. Nu har man som första leverantör blivit certifierade enligt den nya svenska normen SSF 1084 och lanserat produkten SmartWater System 1084.

– Vi är övertygade om att polisen, tullen, försäkringsbolag och Larmtjänst kommer ha stor nytta av vårt nya märkssystem. Det stjäls maskiner i Sverige för miljardbelopp varje år och vår erfarenhet med statistik visar tydligt på att de kriminella undviker stöldskyddsmärkta objekt, Björn Mannering – VD vid Eurosafe Security Solutions AB.

För mer information kontakta:
Mikael Ljungsten telefon: 0155-46 06 02, e-post: ml@eurosafe.se

www.eurosafe.se

Otillåten nivå av ämne i konkurrerande MärkDNA-produkt

OTILLÅTEN NIVÅ AV ÄMNE I KONKURRERANDE MÄRKDNA-PRODUKT

Med anledning av att en annan leverantör, med omedelbar verkan, slutat sälja sin MärkDNA-produkt pga för höga halter av N-metyl-2-pyrrolidone vill vi tydliggöra att SmartWater inte innehåller detta ämne överhuvudtaget. Genom en regeländring inom EU från 1 mars 2018 så ändrades gränsvärdet för koncentrationen av ämnet vilket gör att den MärkDNA-produkten inte längre får försäljas till allmänheten.

SmartWater består en vattenbaserad polymer med tillsatta ämnen för att skapa en unik spårbarhet och robust hållfasthet, nivåerna av dessa ämnen håller sig under gränsvärdena enligt gällande EU regler. SmartWater innehåller Benzoisothiazol, ett vanligt förekommande ämne i bland annat handdiskmedel, sköljmedel och målarfärg. För överkänsliga personer kan Benzoisothiazol ge upphov till allergisk reaktion i form av hudirritation samt klåda, varpå vi rekommenderar skyddshandskar vid applicering av SmartWater.

För mer information se säkerhetsdatablad som vi rekommenderar att ni läser igenom innan applicering.

Kontakta gärna vår support vid frågor: 0155-46 06 20

Byggmax tar krafttag mot tjuvarna

Byggmax märker nu sina varor med SmartWater MärkDNA för att minska stölderna i butik. Stöldskyddsmärkningen som är osynlig och omöjlig att ta bort bygger på spårbar DNA-märkning. Stulna varor kan kopplas till den specifika butiken med en unik kod.

 

Byggmax i Region Syd har jobbar för fullt med stöldmärkningen som penslas på produkterna. Den osynliga märkningen syns bara om man lyser på den med en UV-lampa inställd på ett speciellt frekvensområde. Polisen har både utrustning och rutiner för att spåra den här typen av stöldmärkning som tjuvarna omöjligt kan avlägsna från varorna. Den unika koden syns i märkningen och gör att polisen kan spåra varorna till aktuell butik.

– Vi tror att denna typ av stöldmärkning kommer att minska stölderna markant. Godset från våra butiker blir ointressant för hälare och blir betydligt svårare att sälja vidare, säger Mikael Wiråker, regionchef på Byggmax.

Byggmax kommer att skylta både i och utanför butikerna för att informera om stöldmärkningen.

Stora Enso förebygger stölder med MärkDNA.

Stora Enso Skoghalls Bruk förebygger stölder med MärkDNA.
Stora Enso har valt SmartWater som leverantör för stöldskyddsmärkning av verktyg och maskiner vid Skoghalls Bruk och arbetet med märkning pågår för fullt.
”Vi är naturligtvis enormt glada att få möjligheten att vara delaktiga i Stora Enso´s brottsförebyggande arbete”

SmartWater DNA-märkning lanseras i Norge

Efter stor framgång på den Svenska marknaden med stöldmärkningen SmartWater MärkDNA, lanserar nu Skandinaviska distributören Eurosafe Security Solutions AB, SmartWater på Norska marknaden. Viktiga kontakter har redan etablerats med bland annat företrädare för den Norska polisen och försäkringsbolag, vilka har visat sig mycket positiva till metoden mot bakgrund av de resultat som redovisats i Sverige. Intresset är även stort hos Svenska SmartWater-kunder som har verksamhet och filialer i Norge.
”Vi har under flera år jobbat hårt för att marknadsföra metoden MärkDNA i Sverige både mot Polisen samt kommersiellt mot marknaden, med mycket bra resultat. Med vår erfarenhet från Sverige samt en stabil organisation är det rätt timing att påbörja vår etablering i Norge. Etableringen kommer att ske i samarbete med Elkotek Sikerhet A/S som lokal partner. Elkoteks långa erfarenhet och goda renommé inom säkerhetsbranschen ger oss en trygg samarbetspartner för att långsiktigt etablera SmartWaters brottsförebyggande koncept i vårat grannland” säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions, Skandinavisk distributör av SmartWater.


” Vi har stor tro på produkten och metoden, och vi ser fram emot att marknadsföra SmartWater på det norska marknaden. Vi ser också SmartWater som en perfekt produkt att distribuera tillsammans med våra larmsystem. ” säger Dag Markussen, VD Elkotek Sikkerhet AS.

www.smartwaternorge.com

www.elkotek.no

 

DNA-Spray halverade inbrotten i Stockholm

Förra hösten installerade PostNord DNA-spray i sina distributionsfordon, vilket har gett positiva resultat. I Stockholmsområdet har antalet inbrott halverats under första halvåret 2016

MärkDNA är en modern, osynlig stöldskyddsmärkning som finns i flera varianter. PostNord installerade företaget SmartWaters DNA-spray i sina distributionsfordon förra året. Sprayen utlöses när någon gör inbrott i fordonet och gärningsmannen blir duschad. Sprayen träffar också godset.

Ett knappt år senare har projektet gett tydliga resultat. I Stockholm halverades antalet inbrott i distributionsfordon första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2015.

- Hela branschen har haft en ansträngd situation i Stockholmsområdet i några år. Som en förebyggande åtgärd installerade vi MärkDNA i våra bilar i slutet av förra året och vi har snabbt sett resultat i form av en halvering av inbrotten i våra distributionsfordon i Stockholm, säger Alexis Larsson, chef Säkerhet PostNord Sverige.

När gärningsmannen och godset har träffats av DNA-sprayen så kan de spåras av hundar och sprayen är synlig med UV-ljus. DNA är unikt för fordonet, vilket ger polisen stora utredningstekniska fördelar.

Säkerhet är ett nyckelord i leveranserna för PostNord.

– PostNords främsta mål med säkerhetsarbetet är att skydda våra kunders tillgångar. Vår strävan är att vara proaktiva och ligga i framkant. Brottslingarna utvecklar sina metoder och vi måste ligga före dem, säger Alexis Larsson.

Fyra andra sätt PostNord skyddar ditt gods på:
* Chaufförer hanterar inte kontanter och är utrustade med personlarm.
* Extra kraftiga lås, som låses automatiskt, har installerats i fordon.
* Alla mobiltelefoner, surfplattor och modem med IMEI-nummer som stjäls, spärras och blir helt värdelösa om de blir stulna.
* Transportfordon är utrustade med gps-utrustning som larmar vid otillåten dörröppning och följer upp bilarnas rutter och transportvägar.

 

DNA-Spray halverar antal inbrott

Ramirent förebygger maskinstölder med SmartWater

Pressmeddelande  •  Okt 21, 2016 14:48 CEST

Att förebyggande arbeta med stöldskyddsmärkning kan minska inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser.

Ramirent går ut på bred front och stöldskyddsmärker maskiner, verktyg och annan utrustning med MärkDNA från Smartwater. Stöldskyddsmärkningen skapar en effektivare byggarbetsplats när störningar i verksamheten på grund av inbrott och maskinstölder på sikt kan minimeras.

Att verka förebyggande är nödvändigt när inbrott och stölder av maskiner, verktyg och annan utrustning på byggarbetsplatser kostar byggföretag många miljoner kronor, varje år anmäls runt 6 000 tillgreppsbrott på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Kostnaden för detta är hög; när stöldobjekt behöver ersättas eller repareras samt indirekta kostnader för störningar, produktionsbortfall och högre försäkringspremier.

”Den brottsförebyggande effekten med stöldskyddsmärkningen är viktigast men även att göra produkterna spårbara så de kan kopplas samman med ägaren vid en eventuell stöld gör att polisen kan återlämna stöldgods till den rätta ägaren, för Ramirent är det viktigt att bidra till minskad kriminalitet, gör vi maskiner och utrustning mindre attraktiva att stjäla och sälja vidare bidrar vi till samhällsnytta”, säger Trond Thormodsrud, sälj- och marknadschef på Ramirent AB.

En genomskinlig vätska penslas på produkten som ska stöldskyddsmärkas, vätskan innehåller en unik kod samt mikropunkter som är spårbara i ett internationellt ägarregister som polismyndigheten har tillgång till. Polisen använder UV-lampor, för att detektera märkningen och har sedan möjlighet att kontrollera koden och se vem ägaren är, idag tillhör UV-lampor polisens standardutrustning för att bland annat kontrollera äktheten på körkort och sedlar.

”Spårbarheten finns i minsta fragment av vätskan vilket gör metoden ytterst kostnadseffektiv för ett företag som Ramirent vilka förfogar över en av Sveriges största maskinparker. Vi ser att allt fler företag inom segmentet bygg/entreprenad väljer att använda sig av MärkDNA som metod, och vi är stolta över att numera få vara delaktiga i Ramirents ständigt pågående arbete med att minska stölderna på arbetsplatserna”, säger Björn Mannering, VD Eurosafe Security Solutions AB

Arbete med stöldmärkning pågår och beräknas vara klart under hösten med förhoppningen att inbrott och maskinstölder på sikt minskar och bidrar till samhällsnytta.

För mer information kontakta: Franciska Janzon, Senior Vice President för marknad och kommunikation, franciska.janzon@ramirent.com, +358 40 192 1653

Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap. Vi erbjuder hyreslösningar som förenklar våra kunders verksamhet. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent AB ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen. Ramirent – More Than Machines™.

Continue reading

Kraftig minskning av kopparstölder med SmartWater

Kopparstölder utmed järnvägarna har sjunkit dramatiskt. Det visar färska siffror som SVT Nyheter tagit del av. DNA-märkt koppar och kameraövervakning utmed drabbade sträckor är några av orsakerna till minskningen.

Färsk statistik som SVT Nyheter tagit del av visar att kopparstölderna utmed järnvägen har minskat markant. Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

– Dels har kopparpriset gått ner vilket minskar intresset för att stjäla.  Dessutom har vi syntetiskt DNA, en stöldmärkning som gör att den går att spåra vilket gör den svår att sälja, säger Sven Ödeen som är chef för underhåll på Trafikverket.

Kopparstölderna orsaker enorma kostnader

Samhällsekonomiskt handlar det om enorma kostnader varje år, en analys efter stölderna 2012 visar att kostnaderna översteg 70 miljoner kronor. Koppartölderna medför också enorma tågförseningar, under toppåret 2013 drabbades över 1000 tåg. Men nu har det vänt.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar. Vi har lyckats få ner det ordentligt, säger Sven Ödeen.

http://www.svt.se/nyheter/kopparstolder-utmed-jarnvagen-sjunker-rejalt