Höglandets IT, HIT, bildades den första januari 2010 då kommunerna AnebyEksjöNässjöSävsjö ochVetlanda kommuner beslutade sig för att föra samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-produktion och kundtjänstorganisation.

Det dagliga arbetet består av produktion och kundtjänst av ett stort antal verksamhetssystem och applikationer för cirka 12 000 administrativa användare och 18 000 elever i höglandskommunerna.

Nu påbörjas det brottsförebyggande arbetet med stöldskyddsmärkning av IT-utrustning med SmartWater.

Höglandets IT

2015, Nyhet