Trafikverket valde att för lite mer än 1 år sedan skydda Olskrokens bangård mot kopparstölder med SmartWater. Innan vi stöldmärkte kablarna anmäldes flera stölder i veckan och nu mer än ett år senare har stölderna minskat med mer än 95 procent.

Vi vet att tjuvarna undviker stöldmärkta kablar eftersom de utsätter sig själva och hela sin organisation för en onödig risk. Våra unika kriminaltekniska koder kopplar dem till plats och tidpunkt för ett brott.

SmartWater_Järnväg

2014, Nyhet