Kopparstölder utmed järnvägarna har sjunkit dramatiskt. Det visar färska siffror som SVT Nyheter tagit del av. DNA-märkt koppar och kameraövervakning utmed drabbade sträckor är några av orsakerna till minskningen.

Färsk statistik som SVT Nyheter tagit del av visar att kopparstölderna utmed järnvägen har minskat markant. Toppåret 2013 drabbades järnvägsnätet i Sverige av 349 kopparstölder, förra året var siffran 209 och första halvåret 2016 har siffran minskat markant, bara 82 stölder.

– Dels har kopparpriset gått ner vilket minskar intresset för att stjäla.  Dessutom har vi syntetiskt DNA, en stöldmärkning som gör att den går att spåra vilket gör den svår att sälja, säger Sven Ödeen som är chef för underhåll på Trafikverket.

Kopparstölderna orsaker enorma kostnader

Samhällsekonomiskt handlar det om enorma kostnader varje år, en analys efter stölderna 2012 visar att kostnaderna översteg 70 miljoner kronor. Koppartölderna medför också enorma tågförseningar, under toppåret 2013 drabbades över 1000 tåg. Men nu har det vänt.

– Förseningstimmarna på tågen har gått ner rejält, från 2012-2015 har de gått ner från knappt 700 förseningstimmar till drygt 150 förseningstimmar. Vi har lyckats få ner det ordentligt, säger Sven Ödeen.

http://www.svt.se/nyheter/kopparstolder-utmed-jarnvagen-sjunker-rejalt

2016, Nyhet