MASKINMÄRKNING SSF 1084

MINIMERA DRIFTSTOPP OCH ONÖDIGA KOSTNADER

I syfte att motverka stölder av arbetsfordon och maskiner samt underlätta identifiering har försäkringsbolagen genom Trafikförsäkringsföreningen i ett samarbete med Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och Stöldskyddsföreningen utfärdat normen SSF 1084. Märksystemet i normen bygger på olika märkmetoder varav MärkDNA är en av dessa.

SmartWaters produkt System 1084 innehåller samtliga kravställda märkmetoder och innehar certifiering av SBSC. Ladda ner produktblad om System 1084.

Kontakta oss för mer information.