MASKINMÄRKNING SSF 1084

MINIMERA DRIFTSTOPP OCH ONÖDIGA KOSTNADER

I syfte att motverka stölder av arbetsfordon och maskiner samt underlätta identifiering har försäkringsbolagen genom Trafikförsäkringsföreningen i ett samarbete med Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och Stöldskyddsföreningen utfärdat normen SSF 1084.

Märksystemet i normen bygger på olika märkmetoder varav MärkDNA är en av dessa.

SmartWaters produkt System 1084 innehåller samtliga kravställda märkmetoder och innehar certifiering av SBSC.

Kontakta oss för mer information.