VAD ÄR SMARTWATER?

SmartWater är  den moderna tidens ”osynliga” stöldskyddsmärkning samt rån-/inbrottsspray, även kallat "DNA-märkning" eller av Polisen MärkDNA.

SmartWaters märkvätska innehåller oändligt antal unika kriminaltekniska-koder som kopplas till en person eller organisation i SmartWaters internationella databas. Kopplingen ger en spårbarhet åt märkta objekt vilket ökar chansen att stulna eller borttappade ägodelar kan återlämnas till dess rättmätige ägare. De kriminaltekniska koderna kopplar dessutom kriminella till brott. Ägaren penslar eller sprayar på SmarWater MärkDNA på sina värdeföremål. Den unika blandningen tillverkas endast en gång och är därför juridiskt användbar av en åklagare vid en rättegång.

Egenskaperna för SmartWater är unika jämfört med andra stöldmärkningsmetoder. SmartWater har en dokumenterad hållbarhet på 5 år i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012. Både SmartWater MärkDNA och SmartWater Rån/Inbrottsspray är testad och certifierad enligt PAS820:2012, med högst resultat - 5 års hållbarhet i utomhusmiljö.

Har du fler frågor, se vanliga frågor.