VANLIGA FRÅGOR

Nedan finner ni svar på våra vanligaste frågor, vid övriga frågor och tveksamheter är ni välkomna att kontakta oss.

Fråga:
Vad är MärkDNA/SmartWater?
Svar: SmartWater är en genomskinlig stöldmärkningsvätska som för varje behållare innehåller en unik kod, därför av Polisen kallat MärkDNA. Vätskan penslas eller duttas på objekt varpå den torkar och är extremt svårt att ta bort. Märkningen fluorescerar upp/lyser upp kraftigt gröngult i speciellt UV-ljus. Den gröngula färgen är unik i vår naturliga miljö vilket ger Polisen en förhöjd misstankegrad vid detektering av den fluorescerande färgen. Via registrering av den unika koden i en internationell databas ges spårbarhet åt Polisen på märkta objekt. Främst har stöldmärkningen med hjälp av avskräckande dekaler en preventiv verkan mot inbrott och stöld.

Fråga:
Vad kan märkas med SmartWater?
Svar: Märkvätskan fäster på alla typer av material, däremot uppmanar vi till försiktighet och att prova på en referensyta, speciellt om antikviteter eller känsliga material skall märkas, kontakta oss vid osäkerhet.

 • Elektronik
 • Smycken
 • Barnvagn
 • Sportutrustning, ridutrustning, golfutrustning etc.
 • Bil, bildelar och tillbehör
 • Motorcykel
 • Moped
 • Cykel
 • Båt, båtdelar och tillbehör
 • Båtmotor
 • Övriga marina fordon och tillbehör
 • Övrigt, det är bara fantasin som begränsar vad som kan märkas

Fråga:
Hur märker jag ett objekt?
Svar: Man penslar eller duttar normalt på märkningen, vi rekommenderar minst tre till fem märkpunkter per objekt. Ju större objekt som skall märkas rekommenderar vi desto fler och större märkpunkter. Märk objekt på så många olika punkter som möjligt och i skarvar, skruvskallar, skrovligheter och i håligheter samt på ytor som ej har fysisk slitage. I rumstemperatur torkar märkningen på ca 30-60 minuter, därefter härdar den fast på objektet under nästkommande 24 timmar.

Fråga:
Hur många objekt kan jag märka med min SmartWater-vätska?
Svar: Paketen innehåller olika mängd märkvätska och dekaler anpassat till antalet objekt som förväntas märkas. Exempelvis innehåller paketet "SmartWater 25+" 3ml märkvätska och räcker till att märka 25-50  mellanstora objekt (tex dator eller verktyg)  med mellan 5-10 märkpunkter per objekt. Dvs 3ml räcker till ca 250 märkpunkter.

Fråga:
Hur länge håller en märkning?
Svar: Se bäst före datum på behållaren. Efter märkning garanterar SmartWater att den metallbaserade unika koden och den fluorescerande färgen håller minst 5 år i utomhusmiljö efter oberoende test enligt testnorm PAS820:2012 (Klass A utomhus vilket är högsta möjliga). I praktiken är det fullt möjligt att märkningen håller längre beroende på miljö. Om du efter 5 år vill vara säker på att din märkning skall kunna detekteras och analyseras av Polisen får du investera i ett nytt märkpaket.

Fråga:
Går det att ta bort märkningen?
Svar: Det är extremt svårt att ta bort märkningen utan att påverka objektet. Vi behöver bara 1/4 millimeter av märkningen för att kunna genomföra en laboratorieanalys.

Fråga:
Hur registrerar jag min SmartWater-kod?
Svar: Koden registreras via online-formulär. Läs mer här.

Fråga:
Har ni en årlig avgift eller registerkostnad?
Svar: Nej, inga kostnader tillkommer någonsin. Inga kostnader tillkommer för laboratorieanalyser vid eventuell polisutredning.

Fråga:
Hur länge finns man registrerad i databasen?
Svar: Uppgifterna tas endast bort när/om registrerad person önskar.

Fråga:
Registreras det vilka objekt som är märkta i databasen?
Svar: Nej inte då koden registreras på ett hushåll och flera olika objekt märks med en och samma kod. Enbart organisationen/personen som äger koden registreras.
Undantag är då enbart en styck maskin, fordon, cykel, båt, båtmotor etc. märks med en unik kod, då väljs detta vid registrering och koden följer därmed med objektet i all framtid. För detta ändamålet finns speciella paketeringar.

Fråga:
Hur gör jag om jag ska sälja ett märkt objekt?
Svar: Vi tillhandahåller ett dokument som vi rekommenderar vid ägarbyte, se Anmälan Ägarbyte/Avyttring av märkt objekt under dokument.
Man kan också skriva på kvittot att objektet är märkt med SmartWater MärkDNA. Viktigast att informera om är att SmartWater inte ger äganderätt utan enbart spårbarhet, juridiska dokument/ kvitton är viktigast.

Fråga:
Är SmartWater farligt för hälsa eller miljö?
Svar: SmartWater kan jämföras med vanlig målarfärg. SmartWater innehåller ämnet benzisothiazol vilket kan ge en allergisk reaktion, därför rekommenderar vi skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering. Se säkerhetsdatablad för mer information under dokument.

Fråga:
Jag har ännu inte fått någon bekräftelse på att min registrering?
Svar: Registrering sker via Internet och bekräftas direkt på skärmen samt inom 5 minuter via den e-post som är registrerad. Ibland kan registreringsbekräftelsen fastna i ditt skräppost-filter. Har du inte mottagit registreringsbekräftelse inom angiven tid så kontakta oss på support@smartwatersverige.se

Fråga:
Hur ser Polisen på SmartWater?
Svar: Polisen använder SmartWater som ett arbetsredskap, helt kostnadsfritt. Kopplingen mellan kod och dess ägare ger en spårbarhet vilket ger bevis i eventuella utredningar. Man har nationella rutiner för SmartWater och i dagsläget har mer än 1500 fordon utrustats med UV-lampor för att detektera SmartWater. Under år 2014 utbildade SmartWaters personal mer än 1 100 poliser i Sverige.

Polisen har tränat sin första hund på att detektera SmartWater och MärkDNA, Larmtjänst, hamnar och Tullverket har utrustning och information om SmartWater. Läs mer på Polisens hemsida.

Fråga:
Hur ser Polisen att det är min SmartWater-kod?
Svar: Polisen vet att vi har två möjligheter att identifiera koden och dess ägare. Som standard tillsätts även en stor mängd mikropunkter, små mikroskopiska plattor 0,4×0,6mm där den unika koden är präglad. Dessa präglade koder kan avläsas med ett handhållet mikroskop. Polisen, Larmtjänst samt Eurosafe Security Solutions AB kan göra direkta sökningar på dessa i den internationella databasen. Om inga mikropunkter påträffas genomförs en kostnadsfri laboratorieanalys. Då identifieras den unika MärkDNA-koden (som finns i hela vätskan). Nationellt Forensiskt Centrum (f.d Statens kriminaltekniska laboratorium) skriver ett sakkunnighetsutlåtande vilket fungerar som bevis i utredningen för åklagaren.

Fråga:
Hur länge håller märkningen?
Svar: SmartWater MärkDNA är godkänt enligt brittiska testnormen PAS820:2012 från British Standard Institution, BSIA. SmartWater har enligt testnormen fått högsta resultat på hållbarhet - 5 år i utomhus miljö. Läs mer om PAS820:2012 på denna sida.