Att förebygga brott med SmartWater blir alltmer effektivt. Märkningen används av alltfler entreprenader, privatpersoner etc. Våra avskräckande dekaler och skyltar syns och sprider kunskap från Malmö i söder till Piteå i norr.

Vi har under det senaste året tecknat ramavtal med flera branschorganisationer för deras medlemmar och ser en tydlig efterfrågan på SmartWater. Nu kör vi igång igen efter semesteruppehållet!

Påvagårdens

2014, Nyhet