DEKALER OCH SKYLTAR

Samtliga SmartWater MärkDNA paket levereras tillsammans med tydliga varningsskyltar/dekaler som sätts upp på dörrar, fönster och objekt.

Dekaler och skyltar är en viktig del i SmartWaters brottförebyggande koncept, de verkar avskräckande mot de kriminella samt underlättar för polis vid detektering. Registrerade SmartWater användare kan komplettera med ytterligare dekaler och skyltar efter behov.

Dekalerna kan även helt eller delvis kundanpassas med exempelvis streckkod, löpnummer eller logotype.