SmartWater MärkDNA - Stöldskyddsmärkning

SmartWater MärkDNA är en den nya generationen Stöldskyddsmärkning som enkelt appliceras på stöldbegärliga objekt. Alla typer av objekt kan stöldmärkas och SmartWaters internationella databas ger en koppling mellan dig och dina märkta objekt. Stöldskyddsmärkningen är i princip osynlig och extremt svår att ta bort. Dina märkta värdeobjekt blir mindre attraktiva för de kriminella eftersom de via din unika kod kan kopplas till ett brott. SmartWaters avskräckande dekaler och skyltar appliceras på objekten och fastigheten för att uppmärksamma de kriminella om risken. SmartWater skapar en tryggare tillvaro för hushåll och företag.

Så här fungerar SmartWater MärkDNA

Så enkelt skyddar du dina värdeföremål

1. Stöldskyddsmärkning

Stöldmärk ditt objekt genom att pensla SmartWater MärkDNA på dina värdeföremål.

2. Dekaler

Sätt upp dom medföljande dekalerna på objekt och fastighet för att få avskräckande effekt.

3. Registrera

Registrera din unika behållare med SmartWater MärkDNA så dina värdeföremål blir spårbara till dig.

TEKNISK INFORMATION

UV-Belysning

SmartWater är i princip osynligt för blotta ögat. Vätskan innehåller en fluorescens som lyser kraftigt gul/grönt vid belysning av UV-ljus i en speciell våglängd. Polisen är nationellt utrustade med UV-lampor för att detektera MärkDNA. SmartWaters unika patenterade grön-gula färg ger Polisen möjlighet att beslagta gods och gripa misstänkta. Läs mer om UV-ficklampor.

Unika MärkDNA-kombinationer

SmartWater kan skapa oändligt antal unika MärkDNA-kombinationer (koder) vilka ger spårbarhet till stöldmärkta objekt samt kopplar kriminella till specifika brott. Koderna byggs på en blandning av olika metallsalter. SmartWater har medvetet valt att använda metallsalter för att säkerställa en robust och hållfast spårbarhet. Kombinationerna återskapas aldrig av juridiska skäl.

Mikropunkter

Utöver MärkDNA-koden adderas mikropunkter i stöldmärkningen, vilka har den unika koden präglat i sifferkombination på dom små mikropunkterna (0,6 mm-0,4 mm små partiklar). Mikropunkterna kan avläsas i handhållet mikroskop. Mikropunkterna ger Polis & Tull möjlighet att med mikroskop få reda på ägaren av objektet.

Polisen

Polisen har nationella rutiner och utrustning för att detektera och spåra SmartWater. SmartWater kategoriseras av Polisen som MärkDNA eller DNA-märkning. SmartWater i Sverige bidrar med information och utbildningar till Polisen och har kostnadsfritt utbildat mer än 1 200 poliser nationellt.

Miljö & Hälsa

SmartWater kan jämföras med vanlig målarfärg. SmartWater innehåller ämnet benzisothiazol vilket kan ge en allergisk reaktion, därför rekommenderar vi skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering. Se säkerhetsdatablad för mer information under dokument.

Internationell databas

Samtliga MärkDNA-koder lagras i SmartWaters internationella databas. Databasen erbjuder spårbarhet utanför Sverige samt är certifierad enligt ISO27001 och garanterar att de unika koderna är kopplade till en person, ett företag eller organisation. 

Kvalitet

För att kvalitetssäkra sina produkter och organisation så hanterar SmartWater International all tillverkning, laboratorieanalyser, lager, databas samt support internt i egen organisation. SmartWater är certifierat enligt ISO9001.

Detta ingår

• 5 års hållbarhet i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012
• Laboratorieanalyser i polisutredning
• Support och rådgivning
• Registrering i SmartWaters databas
• Stöd i brottsmål
• Sökning på mikropunkter i databas

SMARTWATER MÄRKDNA-PAKET

SmartWater 25+

Stöldmärkning för minst 25 objekt

 • 1 x SmartWater vätska
 • 1 x 12x14cm dekal
 • 4 x 7x8cm dekal
 • 30 x 1,5x3cm dekal
 • 1 x Instruktion med applicering

SmartWater 50+

Stöldmärkning för minst 50 objekt

 • 1 x SmartWater vätska
 • 1 x 12x17cm skylt
 • 1 x 12x14cm dekal
 • 8 x 7x8cm dekal
 • 50 x 1,5x3cm dekal
 • 1 x Instruktion med applicering

SmartWater 100+

Stöldmärkning för minst 100 objekt

 • 2 x SmartWater vätska
 • 2 x 12x17cm skylt
 • 3 x 12x14cm dekal
 • 12 x 7x8cm dekal
 • 5 x 2,5x8cm dekal
 • 100 x 1,5x3cm dekal
 • 1 x UV-ficklampa
 • 1 x Instruktion med applicering

SmartWater 400+

Stöldmärkning för minst 400 objekt

 • 1 x SmartWater vätska
 • 2 x 12x17cm skylt
 • 10 x 12x14cm dekal
 • 20 x 7x8cm dekal
 • 25 x 2,5x8cm dekal
 • 400 x 1,5x3cm dekal
 • 1 x UV-ficklampa
 • 1 x Instruktion med applicering

NU 299kr (499 kr)

Inkl. moms

Beställ i webbshop

795 kr

Inkl. moms

Beställ i webbshop

1 495 kr

Inkl. moms

Beställ i webbshop

3 995 kr

Inkl. moms

Beställ i webbshop