Under hösten 2012 publicerades testnormen PAS820:2012 av British Standards Institution med syftet att underlätta för beslutsfattare i valet av märk-dna stöldskyddsmärkning & rån-/inbrottsspray.

PAS820 ikon_liten kopiera

Testnormen PAS820:2012 är den enda i världen för märk-dna, den bedömer hållfastheten på de unika koderna och den fluorescerande färgen i produkterna. Både SmartWater och SmartDNA var delaktiga i framtagningen och godkännandet av PAS820. SmartWater genomförde testet under vintern 2012 hos ettoberoende laboratorium och uppnådde högsta klassificering, klass A i utomhusmiljö vilket garanterar minst 5 års hållfasthet!

PAS820:2012 togs fram utav följande organisationer:

• ACPO Secured by Design

• SmartDNA – Applied DNA Sciences

• British Cables Associaton

• British Security Industry Associaton (BSIA)

• Centre for Applied Science and Technology (Home Office)

• Paint Research Association (PRA)

• Product & Image Security Foundatioon Ltd

• RISCAuthority

• SmartWater Technology Limited

Robusta koder

SmartWater utmärker sig med att bygga de unika id-koderna av ytterst små mängder flytande metaller. SmartWaters unika koder har därför en extrem lång hållfasthet i vår utomhusmiljö vid exponering av UV-strålning från solen, regn och snö. De metallbaserade koder har även hög hållfasthet mot påverkan av kemiska vätskor och höga temperaturer.

2013, Nyhet