Nu skyddas elstationer i Stockholms län med SmartWater. Kopparstölder vid elstationer utgör livsfara för förövarna och de som arbetar på elstationer. Nu satsar man på att skapa en tryggare arbetsmiljö genom diverse brottsförebyggande åtgärder där SmartWater ingår.

SmartWater är ensamma med att garantera minst 5 års hållfasthet i utomhusmiljö på de unika koderna som kopplar kablarna till varje elstation och de kriminella till en stöld.
Hållfastheten är prövad enligt testnorm PAS820:2012 framtagen av British Standards Institute tillsammans med konkurrerande märkDNA producenter. PAS820:2012 har tagits fram i syfte att ge organisationer och inköpare beslutsunderlag vid valet mellan olika märkDNA.

PAS820 ikon_liten kopiera

2014, Nyhet