Stora Enso Skoghalls Bruk förebygger stölder med MärkDNA.
Stora Enso har valt SmartWater som leverantör för stöldskyddsmärkning av verktyg och maskiner vid Skoghalls Bruk och arbetet med märkning pågår för fullt.
”Vi är naturligtvis enormt glada att få möjligheten att vara delaktiga i Stora Enso´s brottsförebyggande arbete”

2017, Nyhet