Laptop märkt  dator med märke Ipad baksida

Efter upphandling och överklagan från konkurrent står det nu klart att SmartWater är bästa alternativet för kommunerna som beslutat att stöldskyddsmärka sin it-utrustning. Antalet kommuner som ser nyttan med att brottsförebygga med SmartWater ökar stadigt. SmartWater är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med konkurrenter och andra märkmetoder.

2015, Nyhet