Västerås stöldmärker IT-utrustning med SmartWater

Västerås logotyp

Västerås stad och polisen samarbetar kring dna-märkning för att förebygga brott och förstärka känslan av trygghet. Från och med nu märks stöldbegärlig egendom inom kommunens verksamheter med märk-dna.

 Under förra läsåret stals cirka 400 skoldatorer i Västerås. För att komma tillrätta med stölderna, som skapar otrygghet för elever, föräldrar och skolpersonal, har nu Västerås stad och polisen inlett ett samarbete där kommunens stöldbegärliga egendom dna-märks.

– Förhoppningen från vår sida gällande det här samarbetet är att vi så småningom ska kunna se en minskning av antalet stölder och därmed öka tryggheten för bland annat skolelever i Västerås, säger Rolf Söderberg, kommunpolis i Västerås.

Per-Olof Rask på enheten Trygghet och säkerhet vid Stadsledningskontoret poängterar att dna-märkningen är en del av Västerås stads brottsförebyggande arbete.

– Vi vill att kunder, förskolebarn, elever, föräldrar och medarbetare ska känna sig trygga. Vi arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande på många olika sätt. Dna-märkningen är en del i att vi nu tar ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med stölderna av IT-utrustning. Vi arbetar med såväl fysisk märkning genom dna- och etikettmärkning som med digitalt stöldskydd och spårning, säger Per-Olof Rask.

– Vi hoppas genom denna satsning få kunskap i syfte att även kunna använda märkningen inom andra områden, till exempel grannsamverkan.

Intervju från SR P4 med Per-Olof Rask, lyssna här.

2015, Nyhet